1
00:00:26,055 --> 00:00:28,644
<i>"Môj najlepší priateľ"</i>

2
00:00:28,674 --> 00:00:32,574
Ja nemám najlepšieho priateľa,
lebo v našej dedine nie sú iné deti.

3
00:00:32,633 --> 00:00:36,180
Najradšej sa hrám
s mojím dedom Milutinom,

4
00:00:36,420 --> 00:00:38,867
ktorý má osemdesiat šesť rokov.

5
00:00:38,897 --> 00:00:40,576
On je veľmi dobrý.

6
00:00:40,606 --> 00:00:43,335
Má syna Voju a to je môj tato.

7
00:00:43,365 --> 00:00:45,489
Milutin a Voja sa stále hašteria,

8
00:00:45,589 --> 00:00:47,529
lebo Voja sa stále pije rakiju.

9
00:00:47,559 --> 00:00:48,850
Milutin mu hovorí:

10
00:00:48,880 --> 00:00:51,760
Syn môj, dúfam, že nebudeš opitý,
keď zomriem.

11
00:00:51,790 --> 00:00:54,240
Snáď nechceš, aby ma pochovali šiptári.

12
00:00:54,518 --> 00:00:56,541
Môj otec mu na to hovorí:

13
00:00:56,641 --> 00:00:59,941
Prečo ma Boh tak potrestal,
že tu musím s tebou hniť?

14
00:01:01,028 --> 00:01:04,582
A Milutin mu na to:
Ja zomriem tu, kde som sa narodil.

15
00:01:04,978 --> 00:01:05,948
A ty...

16
00:01:05,978 --> 00:01:08,817
hlúpy opilec, choď si kam chceš,
ak máš kam.

17
00:01:08,917 --> 00:01:13,460
A Voja jemu: Tak nech sa potom
o teba stará tvoj utečenec z Belehradu.

18
00:01:13,490 --> 00:01:17,727
Utečenec je Milutinova dcéra Milica,
moja teta.

19
00:01:18,299 --> 00:01:21,489
Ja si ju nepamätám,
lebo utiekla do Belehradu,

20
00:01:21,519 --> 00:01:24,019
keď si šiptári s NATO osvojili Kosovo.

21
00:01:24,430 --> 00:01:27,626
Tam sa vydala za nejakého pekára Uba.

22
00:01:28,171 --> 00:01:32,958
Milutin hovorí: Čakám ešte na to,
aby som uvidel svoju vnučku z Belehradu.

23
00:01:32,988 --> 00:01:34,293
........