1
00:00:55,699 --> 00:00:58,118
"V noci prepukli boje medzi
znepriatelenými frakciami

2
00:00:58,202 --> 00:01:00,328
"pozdĺž lsraelsko-sýrskej hranice."

3
00:01:00,371 --> 00:01:04,166
"Pôvodné správy tvrdili, že stíhačky
bombardovali partizánske základne."

4
00:01:04,250 --> 00:01:07,503
"Zahynulo najmenej 49 vojakov
a 13 civilistov..."

5
00:01:07,628 --> 00:01:11,382
Hej, nevyzerá zle.
Je to vaša žena, alebo priateľka?

6
00:01:11,465 --> 00:01:13,175
Priateľka.

7
00:01:17,513 --> 00:01:21,892
Nepoznáte nejakú dobrú cestu
do Albuquerque?

8
00:01:22,434 --> 00:01:25,353
Nuž, musíte ísť späť
smerom k Las Cruces.

9
00:01:25,396 --> 00:01:27,481
Vezmite to 25-kou na sever.

10
00:01:27,523 --> 00:01:29,733
Zaberie vám to tak štyri hodiny.

11
00:01:29,817 --> 00:01:31,902
Nebolo by lepšie ísť smerom
na Yellow Sands

12
00:01:31,986 --> 00:01:33,696
a zobrať to cez 380?

13
00:01:34,905 --> 00:01:36,364
Yellow Sands?

14
00:01:37,616 --> 00:01:40,828
Neviem či som vôbec bol
v blízkosti Yellow Sands.

15
00:01:42,705 --> 00:01:45,165
Prečo nie?
Tá cesta vyzerá o polovicu kratšie.

16
00:01:48,419 --> 00:01:52,840
Clark, uisti sa že po ceste tam
bude motel s čistou izbou.

17
00:01:55,175 --> 00:01:59,013
Hovorím ti, budeme to robiť
v Ruidoso dnes večer.

18
00:01:59,096 --> 00:02:00,514
Spolu dvadsať.

19
00:02:18,657 --> 00:02:22,203
Hej kamarát, byť tebou, nešiel by
som cez to miesto.

20
00:02:22,786 --> 00:02:25,873
V okruhu 100 míľ tam niet živej duše.

21
00:02:25,997 --> 00:02:27,917
Vďaka za radu.

22
00:02:32,546 --> 00:02:36,425
Neviem aký má problém,
berieme to skratkou.
........