1
00:00:31,343 --> 00:00:36,557
www.horrorplace.org

2
00:00:55,451 --> 00:00:59,599
Inquisition

3
00:02:31,640 --> 00:02:35,550
Ve Francii, na konci 16-tého století.

4
00:04:31,386 --> 00:04:34,647
Vaše Lordstvo, v oblasti je mor.

5
00:04:34,648 --> 00:04:37,723
Máte strach? Je to možné?

6
00:04:37,724 --> 00:04:40,461
Dobře víte, že vás sem přivedlo
svaté poslání.

7
00:04:40,462 --> 00:04:43,247
Prozřetelnost na nás dohlédne.

8
00:04:43,248 --> 00:04:46,128
Dojezme, pak se na několik
hodin vyspíme

9
00:04:46,129 --> 00:04:47,783
a budeme pokračovat v naší cestě.

10
00:04:47,784 --> 00:04:50,255
Máme před sebou ještě
mnoho mil do Perignacu

11
00:04:50,256 --> 00:04:52,765
a cesta bude velmi obtížná.

12
00:04:57,033 --> 00:05:01,348
Čarodějnice a černokněžníci popírají boha
a jeho zákon, Pannu Marii a svaté,

13
00:05:01,350 --> 00:05:03,329
výměnou za dárky od ďábla.

14
00:05:03,330 --> 00:05:07,404
Satan jim poskytuje
ohromné bohatství a rozkoš.

15
00:06:45,895 --> 00:06:48,388
Dobře, sesedněte
a pojďte se mnou.

16
00:06:50,994 --> 00:06:55,972
Pojďte, chci, abyste přemýšleli
o nákaze tváří v tvář.

17
00:06:58,166 --> 00:07:00,678
Nicolasi, počkej na nás tady.

18
00:08:26,345 --> 00:08:28,456
Pojďme.

19
00:08:43,870 --> 00:08:46,700
Miluji tě, Jeane.
Catherino,

20
00:08:46,701 --> 00:08:49,995
brzy budeš mou ženou, slibuji.

21
00:08:57,474 --> 00:09:00,688
Jeane, vezmeš si mě, uděláš to, že?

22
00:09:02,106 --> 00:09:05,875
Nikdy pro mě už nebude
existovat jiná žena, jenom ty.

23
00:09:14,866 --> 00:09:19,312
Víš, kdyby můj otec věděl,
........