1
00:00:00,273 --> 00:00:02,296
<i>V minulých dílech Van Helsing ...</i>

2
00:00:02,297 --> 00:00:03,721
- Běžte!

5
00:00:06,261 --> 00:00:07,566
Jsou to Feralové.

6
00:00:07,567 --> 00:00:09,368
Už ne. Jsou to Denní chodci.

7
00:00:09,369 --> 00:00:11,703
- Nemáme dostatek palebné síly.
- Už máme.

8
00:00:11,704 --> 00:00:14,433
- Munice s hrotem ze silicidu hlinitého.

9
00:00:14,434 --> 00:00:15,625
Jed, který jsem navrhla

10
00:00:15,626 --> 00:00:17,227
je vyrobený ze stejné základní chemikálie,

11
00:00:17,228 --> 00:00:19,112
jakou používala Black Tek ve vašem repelentu.

12
00:00:19,113 --> 00:00:21,830
Chemikálie, která je odpuzuje,
je může také otrávit.

13
00:00:21,831 --> 00:00:24,114
Vždy jsi šla touto cestou.

14
00:00:24,115 --> 00:00:25,683
Nikdy se nestanu Starším.

15
00:00:25,684 --> 00:00:28,884
Když ne ty, tak on.

16
00:00:28,885 --> 00:00:31,335
Nechť jsem to já.

17
00:00:31,336 --> 00:00:32,838
Jen potřebuju jít zpátky do laborky,

18
00:00:32,839 --> 00:00:35,255
získat výsledky testů a vypadnout odsud, okej?

19
00:00:35,256 --> 00:00:36,996
Ne. Scaba jsem vytvořil.

20
00:00:36,997 --> 00:00:38,746
Musím to napravit.

21
00:00:38,747 --> 00:00:41,980
Nechám si je a zabiju tě.

22
00:00:41,981 --> 00:00:43,776
- Juliusi!
- Nedělej to.

23
00:00:43,777 --> 00:00:46,601
- Skoncuješ s Temným.
- Prosím ne...

25
00:00:49,157 --> 00:00:54,068
Nyní ses stal Starším.

26
00:00:54,069 --> 00:00:55,482
Lily!

27
00:00:55,483 --> 00:00:59,151
Van Helsingové teď skončí.

........