1
00:00:41,127 --> 00:00:43,213
Prosím o klid, začneme.

2
00:00:44,923 --> 00:00:46,633
Právní zástupce Ohajun, prosím.

3
00:00:47,383 --> 00:00:53,306
Prohlašuji,
že můj klient Josef Chaim ben David

4
00:00:53,431 --> 00:00:56,976
byl v době vraždy nepříčetný
a není schopen vypovídat.

5
00:00:57,602 --> 00:00:58,645
Děkuji.

6
00:00:58,895 --> 00:01:01,147
Pane Josefe ben Davide,
prosím povstaňte.

7
00:01:10,949 --> 00:01:12,075
Josefe Chaime.

8
00:01:14,118 --> 00:01:17,080
Josefe Chaime!
Soudce žádá, abyste vstal.

9
00:01:22,794 --> 00:01:24,420
Co s ním je? Co to má znamenat?

10
00:01:24,546 --> 00:01:28,258
Váš právní zástupce prohlásil,
že nebudete vypovídat.

11
00:01:29,342 --> 00:01:30,802
-Fajn.
-Prosím?

12
00:01:31,553 --> 00:01:32,971
Řekl: "Fajn."

13
00:01:35,390 --> 00:01:38,810
Vysvětlil vám pan Ohajun
právní důsledky?

14
00:01:40,103 --> 00:01:43,022
Nevysvětlil. Domnívám se,
že by jim neporozuměl.

15
00:01:43,398 --> 00:01:44,440
Jasně.

16
00:01:44,524 --> 00:01:46,901
Pokud nebudete vypovídat...

17
00:01:47,068 --> 00:01:51,114
Řeknu to co nejjednodušeji,
mohlo by vám to ublížit. Rozumíte?

18
00:01:54,576 --> 00:01:56,202
Dejte mu mikrofon.

19
00:01:59,539 --> 00:02:01,249
Zeptám se ještě jednou.

20
00:02:05,712 --> 00:02:07,547
Chcete vypovídat?

21
00:02:10,216 --> 00:02:11,593
O čem?

22
00:02:13,094 --> 00:02:15,930
O záležitosti, která
se před tímto soudem projednává.

23
00:02:16,222 --> 00:02:17,974
........