1
00:01:32,915 --> 00:01:35,796
ZLÝ VLK POSTRELENÝ

2
00:01:54,069 --> 00:01:55,289
Útočia na nás!

3
00:01:58,954 --> 00:02:00,546
Bežte, bežte!

4
00:02:01,804 --> 00:02:03,690
Pohyb, pohyb, pohyb!

5
00:02:03,775 --> 00:02:05,908
No tak, Brendan, vstávaj!

6
00:02:05,993 --> 00:02:07,390
Sú všade!

7
00:02:14,591 --> 00:02:15,837
Pomoc!

8
00:02:15,922 --> 00:02:17,143
Musíme ísť!

9
00:02:18,306 --> 00:02:20,244
Nie, prosím, pomoc...

10
00:02:23,869 --> 00:02:26,025
Všetci preživší, ústup!

11
00:02:26,679 --> 00:02:28,310
Quist, ideme!

12
00:02:28,970 --> 00:02:30,442
Bežte do tej budovy!

13
00:02:30,527 --> 00:02:31,886
Poďme, poďme!

14
00:02:32,503 --> 00:02:33,808
Hýbte sa!

15
00:02:37,989 --> 00:02:39,859
Pohyb, pohyb, pohyb!

16
00:02:41,987 --> 00:02:43,281
Čisté!

17
00:02:43,832 --> 00:02:45,667
Doc a Rivers k oknám.

18
00:02:47,663 --> 00:02:49,910
Quist, kry nám chrbát s Docom.

19
00:02:51,362 --> 00:02:53,839
Nevystrkujte sa.
Pozor na druhú vlnu.

20
00:02:57,916 --> 00:02:59,928
Doc, je tam niekto?

21
00:03:01,330 --> 00:03:02,818
Nie, ani živá duša.

22
00:03:05,449 --> 00:03:07,109
Asi sme ich stratili.

23
00:03:07,423 --> 00:03:08,829
Majte oči na stopkách.

24
00:03:14,912 --> 00:03:17,061
Kapitán, kde sú Glenn a Denards?

25
00:03:17,146 --> 00:03:19,214
Nevrátime sa pre nich?
........