1
00:00:12,889 --> 00:00:14,516
Miguel, mi amor!

2
00:00:18,561 --> 00:00:19,562
To bylo skvěly!

3
00:00:19,812 --> 00:00:21,773
Skautky jsou nejlepší!

4
00:00:21,856 --> 00:00:23,525
Máme tolik odznaků.

5
00:00:24,192 --> 00:00:25,193
Odznak?

6
00:00:26,569 --> 00:00:27,904
Super, co?

7
00:00:31,324 --> 00:00:33,243
MIMOŇOVÉ VE SKAUTU

8
00:00:33,326 --> 00:00:34,327
Pozor.

9
00:00:37,872 --> 00:00:41,584
Pohov, vy padavky!
Vítejte v Jezevčím skautu!

10
00:00:42,377 --> 00:00:45,171
Myslíte si, že dokážete získat
mé odznaky?

11
00:00:48,299 --> 00:00:50,051
Tak mi ukažte, co ve vás je.

12
00:00:50,301 --> 00:00:52,136
- Tak jo, jdeme na to.
- Dej mi ten kolík.

13
00:01:05,191 --> 00:01:07,777
Tomu říkám stan. Tady má odznak!

14
00:01:08,570 --> 00:01:10,196
Co? Co to...

15
00:01:20,164 --> 00:01:21,332
Dobré práce, skauti.

16
00:01:30,049 --> 00:01:31,384
- Dobré práce.
- Ano!

17
00:01:46,357 --> 00:01:47,859
- Tamhle.
- Skvěle.

18
00:02:01,581 --> 00:02:02,790
Nádhera.

19
00:02:30,109 --> 00:02:31,110
To ne!

20
00:02:33,613 --> 00:02:34,614
Jo!

21
00:02:36,240 --> 00:02:38,660
Konečně jste si je vysloužili.

22
00:02:52,882 --> 00:02:54,467
Tak jak to šlo?

23
00:02:58,221 --> 00:02:59,847
Dám vám svůj odznak za dělení se.

24
00:03:01,557 --> 00:03:02,558
C'est le moje!
........