1
00:00:05,450 --> 00:00:10,450
Preklad: dusanho

2
00:00:11,462 --> 00:00:13,554
Verte mi. Toto nie je príbeh,

3
00:00:13,631 --> 00:00:16,215
ktorý som mala v úmysle vyrozprávať,

4
00:00:16,226 --> 00:00:17,967
ale viete tak, ako ja,

5
00:00:18,044 --> 00:00:21,896
že príbehy, ako aj ľudia,
ktorí ich rozprávajú,

6
00:00:21,973 --> 00:00:24,482
nie sú vždy také, ako sa javia.

7
00:00:59,710 --> 00:01:01,811
Odfoťme sa, Beth.

8
00:01:07,444 --> 00:01:10,611
Mami! Preber sa! Nie! Mami!

9
00:01:12,139 --> 00:01:15,033
Je tu Batman. On nás zachráni!

10
00:01:26,629 --> 00:01:29,705
Batman, kam ideš? Počkaj!

11
00:01:29,782 --> 00:01:31,123
Nechávaš nás tu zomrieť

12
00:01:31,134 --> 00:01:33,876
Beth, chyť ma za ruku!

13
00:01:33,953 --> 00:01:35,553
Podaj mi ruku!

14
00:01:35,630 --> 00:01:40,266
- Kate!
- Mami, Beth, nie!

15
00:01:53,848 --> 00:01:57,492
- Príliš pomalé.
- Zakryl si tú prekliatu dieru!

16
00:01:59,186 --> 00:02:02,113
A našla si cestu, vlastnú cestu.

17
00:02:02,189 --> 00:02:05,166
Zajtra nájdi rýchlejšie.

18
00:02:07,361 --> 00:02:09,170


19
00:02:10,281 --> 00:02:13,674
Asi by som mala začať tu, v Gothame.

20
00:02:13,751 --> 00:02:16,919
Pred tromi rokmi, keď Batman
záhadne zmizol,

21
00:02:16,996 --> 00:02:18,963
rozdelilo to mesto.

22
00:02:19,039 --> 00:02:20,172
Niektorí dúfali, že sa vráti,

23
00:02:20,183 --> 00:02:21,924
iní si mysleli, že je mŕtvy.

24
00:02:22,001 --> 00:02:24,927
Myslela som, že opustil Gotham
z toho istého dôvodu,
........