1
00:00:00,084 --> 00:00:01,507
<i>V minulých dílech Van Helsing</i>

3
00:00:03,683 --> 00:00:04,820
To není možné.

4
00:00:04,821 --> 00:00:06,604
Můžu vám pomoct najít odpovědi.

5
00:00:06,605 --> 00:00:08,262
Můžeme být imunní.

6
00:00:08,263 --> 00:00:10,605
Proč to nevezmeš zpátky Chadovi a ostatním.

8
00:00:15,633 --> 00:00:18,282
- Kdo je to?
- Moje dcera, Violet.

10
00:00:19,525 --> 00:00:20,557
Lily.

11
00:00:20,558 --> 00:00:22,299
Už se nedá nic dělat.

12
00:00:22,300 --> 00:00:24,275
Dokážu bojovat s temnotou.

13
00:00:25,757 --> 00:00:29,165
Nevyhrajou, Lily.
Světlo není mrtvé.

14
00:00:29,166 --> 00:00:34,166
Přeložila: Flowerska

15
00:00:39,379 --> 00:00:43,398
Hej! Hej!

16
00:00:44,534 --> 00:00:45,826
Kde je Troy?

17
00:00:45,827 --> 00:00:48,053
Kde je Troy?!

19
00:00:56,772 --> 00:00:59,098
Do prdele!

20
00:00:59,099 --> 00:01:00,174
Vrať se!

21
00:01:00,175 --> 00:01:02,109
Běž!

23
00:01:03,370 --> 00:01:04,386
Běžte!

24
00:01:04,387 --> 00:01:05,387
Běžte!

25
00:01:11,054 --> 00:01:12,153
Držte se pohromadě!

26
00:01:12,154 --> 00:01:13,703
Nedovolte, aby nás obklíčili!

27
00:01:13,704 --> 00:01:14,704
Snažím se!

33
00:01:44,594 --> 00:01:46,528
<i>Hej! Hej!</i>

35
00:01:51,351 --> 00:01:52,601
Drž se zpátky!

37
00:01:56,864 --> 00:01:58,814
........