1
00:00:14,167 --> 00:00:15,875
<i>Jsem novinář z Nového Zélandu</i>

2
00:00:15,958 --> 00:00:18,667
<i>a vždy mě přitahovaly
nejrůznější podivnosti světa.</i>

3
00:00:20,458 --> 00:00:23,542
<i>Rozhodl jsem se vrhnout
do světa temné turistiky,</i>

4
00:00:23,625 --> 00:00:27,000
<i>globálního fenoménu,
kde je dovolená</i>

5
00:00:27,083 --> 00:00:29,375
<i>spojená se smrtí a zkázou.</i>

6
00:00:31,083 --> 00:00:33,125
<i>Tentokrát se vydám do Ameriky,</i>

7
00:00:33,208 --> 00:00:35,958
<i>kde navštívím tři oblíbené
destinace temných turistů.</i>

8
00:00:38,125 --> 00:00:41,750
<i>V New Orleans budu v převleku
hledat skutečné upíry.</i>

9
00:00:41,833 --> 00:00:42,958
Můžu být upřímný?

10
00:00:43,083 --> 00:00:45,542
Dívám se na tebe
a představuji si tě jako jídlo.

11
00:00:45,625 --> 00:00:47,583
<i>...v Texasu si připomenu národní tragédii,</i>

12
00:00:47,667 --> 00:00:50,000
<i>která se zvrhla v zábavní atrakci.</i>

13
00:00:50,083 --> 00:00:51,792
Ve vlasech má úlomky lebky,

14
00:00:51,875 --> 00:00:54,333
a mozková tkáň je rozptýlena
po celém autě.

15
00:00:54,417 --> 00:00:56,500
<i>V Milwaukee se vydám</i>

16
00:00:56,583 --> 00:00:59,083
<i>po stopách sériového vraha
Jeffreyho Dahmera.</i>

17
00:00:59,167 --> 00:01:01,917
Kdybych měl před sebou tělo,
kterého bych se měl zbavit

18
00:01:02,000 --> 00:01:04,375
nevěděl bych, odkud začít.

19
00:01:05,333 --> 00:01:06,750
<i>Jsem David Farrier</i>

20
00:01:06,833 --> 00:01:09,708
<i>a tenhle výlet bude podivnější,
než jsem si myslel.</i>

21
00:01:32,333 --> 00:01:36,500
<i>Přistávám ve Spojených státech
a moje první zastávka na středozápadě</i>

22
00:01:36,583 --> 00:01:38,517
<i>bude v Milwaukee,</i>

23
........