1
00:01:28,625 --> 00:01:31,207
Územie Montany, 1866
Prišli z juhu, aby tu našli zlato...

2
00:01:31,240 --> 00:01:33,764
Ben a Clint Allisonovci,
osamelý a zúfalý muži.

3
00:01:33,789 --> 00:01:36,449
Utekali pred hroznými
spomienkami z Gettysburgu.

4
00:01:36,474 --> 00:01:38,601
Hľadajúci nový život.

5
00:01:38,626 --> 00:01:41,127
Príbeh správnich chlapov
s minulosťou v pätách.

6
00:01:55,623 --> 00:01:58,584
Zdá sa, že sa blížime k civilizácii.

7
00:02:01,754 --> 00:02:06,343
Pol akru v Texase by som
nevymenil za celé územie Montany.

8
00:02:45,299 --> 00:02:47,818
- Zdravíčko.
- Dobrý večer.

9
00:02:47,843 --> 00:02:50,971
Potrebujeme nejaké krmivo
a ustajnenie.

10
00:02:50,996 --> 00:02:54,680
Bude to 16 dolárov za noc,
v zlate alebo v striebre.

11
00:02:54,720 --> 00:02:57,083
My to tu nechceme kúpiť, pane.

12
00:02:57,108 --> 00:03:00,746
Však to ani nepredávam.
Stále to je 16 dolárov.

13
00:03:00,981 --> 00:03:03,283
- Dopredu.
- Rozpráva ako Yankee.

14
00:03:03,308 --> 00:03:06,647
To nič. Môj brat zabudol,
že už vojna skončila.

15
00:03:06,672 --> 00:03:08,881
Máte 16 dolárov?

16
00:03:08,906 --> 00:03:10,991
Nie sme na tom najlepšie.

17
00:03:11,116 --> 00:03:13,843
Tak to aby ste radšej šli, chlapci.

18
00:03:13,868 --> 00:03:16,835
Myslel som, že by vás
zaujímal malý obchod.

19
00:03:17,233 --> 00:03:18,804
Aký napríklad?

20
00:03:18,832 --> 00:03:22,461
Jedna práva Yankeeovská šabľa.

21
00:03:22,526 --> 00:03:24,563
A ešte tieto luxusné hodinky.

22
00:03:24,588 --> 00:03:28,509
Pravé zlato.
Patrili jednému generálovy.
........