1
00:01:03,610 --> 00:01:06,770
Z MILOSTI BOŽÍ

2
00:01:19,060 --> 00:01:22,040
- Musíme jít.
- Jen dočtu stránku.

3
00:01:22,350 --> 00:01:23,350
Marie!

4
00:01:23,520 --> 00:01:27,700
Jmenuji se Alexandre Guérin.
Je mi 40 let, mám 5 dětí.

5
00:01:27,770 --> 00:01:31,100
Moje žena učí
na škole Lazaristes v Lyonu.

6
00:01:32,890 --> 00:01:36,620
Dlouhodobě mám
problematický vztah k církvi,

7
00:01:36,690 --> 00:01:41,690
ale věřím v boží lásku
a své děti vychovávám ve víře.

8
00:01:41,770 --> 00:01:44,320
Potkal jsem kamaráda z dětství,

9
00:01:44,420 --> 00:01:49,040
který byl stejně jako já
ve skautském oddílu sv. Lukáše.

10
00:01:49,110 --> 00:01:53,220
Vzpomínali jsme,
když se najednou zeptal:

11
00:01:53,250 --> 00:01:57,040
"Taky si s tebou otec Preynat hrál?"

12
00:01:57,810 --> 00:02:01,100
Tento rozhovor
mě přiměl vám napsat.

13
00:02:01,270 --> 00:02:03,600
Řeknu to otevřeně:

14
00:02:03,770 --> 00:02:10,480
jako dítě jsem po dobu 2 let trpěl
osaháváním kněze Bernarda Preynata.

15
00:02:11,020 --> 00:02:13,960
Po skončení tábora,
kde mě otec nutil,

16
00:02:14,030 --> 00:02:17,870
abych ho uspokojil rukou,
jsem ze skautu utekl.

17
00:02:37,520 --> 00:02:41,550
Před měsícem jsem
bohužel náhodou zjistil,

18
00:02:41,720 --> 00:02:45,480
že se otec Preynat
vrátil do oblasti Lyonu

19
00:02:45,640 --> 00:02:49,940
a účastní se pastorační péče
na některých školách.

20
00:02:50,770 --> 00:02:56,060
Ačkoli jsem se mu pokoušel
odpustit, jak to jen šlo,

21
00:02:56,230 --> 00:03:00,560
stále mě pronásledují otázky:
Vědělo se o tom?

........