1
00:00:05,339 --> 00:00:07,466
Šest tisíc mililitrů.

2
00:00:07,549 --> 00:00:11,678
Tolik má dospělý muž
tvé velikosti ve svém těle.

3
00:00:11,762 --> 00:00:14,139
Je to trochu víc než galon mléka.

4
00:00:14,223 --> 00:00:15,807
Sedmdesát šest na 54.

5
00:00:15,891 --> 00:00:20,354
Člověk prý může ztratit 40 procent krve,
ale ne o mnoho víc.

6
00:00:20,437 --> 00:00:21,980
Ty jsi ztratil 20 procent.

7
00:00:22,064 --> 00:00:24,441
Proto cítíš tlukot srdce.

8
00:00:24,524 --> 00:00:28,153
Srdce se před stahem
nedokáže naplnit krví.

9
00:00:28,237 --> 00:00:32,866
Je to počáteční fáze toho,
čemu lékaři říkají odkrvení.

10
00:00:34,076 --> 00:00:37,412
Raymonde, prosím. Nechci ti ublížit.

11
00:00:37,496 --> 00:00:38,789
Není to pro mě snadné.

12
00:00:39,915 --> 00:00:42,459
Mrzí mě, že zažíváš těžké chvíle.

13
00:00:42,542 --> 00:00:43,961
Můžeš mi pomoct.

14
00:00:45,003 --> 00:00:46,922
-Vždycky jsem ti pomáhal.
-Ne.

15
00:00:47,005 --> 00:00:48,924
Jen jsi to předstíral.

16
00:00:49,007 --> 00:00:50,926
Nikdy jsi nebyl na mojí straně.

17
00:00:53,387 --> 00:00:55,389
Přijel jsem do Paříže tě varovat.

18
00:00:55,472 --> 00:00:57,849
Do Paříže jsi přijel mě ovládat.

19
00:00:57,933 --> 00:01:00,936
Krmit mě svým vyprávěním.
Ale už mám dost skrývání.

20
00:01:01,019 --> 00:01:03,522
Už nebudu. Nemůžu.

21
00:01:03,605 --> 00:01:07,276
Ne když se Elizabeth vyptává
a vypráví strašidelné příběhy.

22
00:01:07,359 --> 00:01:10,028
Nikdo neví, že jsi naživu.

23
00:01:10,112 --> 00:01:12,739
Vyptávají se.

24
........