1
00:01:37,082 --> 00:01:39,126
Pane Hirschi, povstaňte, prosím.

2
00:01:39,960 --> 00:01:41,420
Zdvihněte pravou ruku.

3
00:01:41,545 --> 00:01:44,173
Přísaháte, že vaše svědectví
je pravda, celá pravda

4
00:01:44,256 --> 00:01:46,383
a nic než pravda,
k tomu vám dopomáhej Bůh?

5
00:01:46,592 --> 00:01:48,552
-Ano.
-Posaďte se, prosím.

6
00:01:49,803 --> 00:01:51,889
Senátore Eavisi, máte prostor.

7
00:01:52,306 --> 00:01:55,768
Gregory Hirsch, výkonný asistent
Toma Wambsgansse,

8
00:01:55,893 --> 00:01:57,269
správně?

9
00:01:57,394 --> 00:01:58,771
Ano.

10
00:01:58,854 --> 00:02:00,856
Ano, když to musí být.

11
00:02:01,190 --> 00:02:02,566
Co prosím?

12
00:02:02,733 --> 00:02:06,403
Když to musí být, tak...
Je to tak.

13
00:02:07,696 --> 00:02:10,282
-Jste v pořádku?
-Ano.

14
00:02:11,742 --> 00:02:15,245
Jen bych vám chtěl
odpovídat v řádném duchu.

15
00:02:15,371 --> 00:02:18,207
-Můžete mluvit normálně.
-Dobře, díky, pane.

16
00:02:19,583 --> 00:02:21,168
Vynasnažím se.

17
00:02:25,381 --> 00:02:27,424
Je lepší než...
... než kdokoliv jiný.

18
00:02:27,591 --> 00:02:30,135
Pokud to není moc troufalé tvrzení.

19
00:02:32,179 --> 00:02:34,223
Tak co myslíš?

20
00:02:36,141 --> 00:02:37,518
Já?

21
00:02:39,061 --> 00:02:41,230
Kdybys přidal Karolinu,

22
00:02:42,272 --> 00:02:46,694
je to pěkná manažerská porce
pro hladové žraloky.

23
00:02:48,278 --> 00:02:50,906
........