1
00:01:26,855 --> 00:01:28,482
Miluju tě, drahá.

2
00:01:28,649 --> 00:01:31,652
-Mami...
-Ne, ne!

3
00:01:34,947 --> 00:01:36,657
Chvíli vás nechám.

4
00:01:39,117 --> 00:01:41,370
Musíme se pomodlit.

5
00:01:42,204 --> 00:01:45,165
Pojďte, všichni.
Chyťte se za ruce.

6
00:01:46,542 --> 00:01:49,253
Teď je ve tvých
nebeských rukou, Pane.

7
00:01:49,628 --> 00:01:52,214
Byli jsme rádi,
že je tu s námi.

8
00:01:54,967 --> 00:01:56,718
Však oslavme...

9
00:01:59,304 --> 00:02:02,391
Oslavme její odchod,
když víme, že je jí líp.

10
00:02:02,474 --> 00:02:03,433
Krucinálfagot!

11
00:02:03,684 --> 00:02:05,018
Chyť ji!

12
00:02:05,185 --> 00:02:07,271
-Zabij ji, Jesse!
-Dělej!

13
00:02:10,524 --> 00:02:11,984
No tak, Jesse!

14
00:02:14,444 --> 00:02:15,821
Chyť ji!

15
00:02:19,575 --> 00:02:21,034
Vypadni!

16
00:02:29,626 --> 00:02:31,044
Včela blbá!

17
00:02:35,340 --> 00:02:36,800
Proč?

18
00:02:48,103 --> 00:02:51,398
-Mami!
-Mami, ne!

19
00:02:55,485 --> 00:03:00,782
VE JMÉNU NAŠEHO PÁNA
9. díl

20
00:03:15,589 --> 00:03:17,132
Že ti to trvalo.

21
00:03:21,136 --> 00:03:22,429
Proč kulháš?

22
00:03:22,513 --> 00:03:25,140
Mám nový boty
a trochu mě tlačí.

23
00:03:25,224 --> 00:03:27,559
-Ráno přišli policajti.
........