1
00:00:40,090 --> 00:00:42,007
Už sme tu?

2
00:00:42,009 --> 00:00:44,009
Toto je Londýn?

3
00:00:50,569 --> 00:00:52,088
Ste v poriadku, slečna?

4
00:00:52,090 --> 00:00:56,088
Prosím vás.

5
00:00:56,090 --> 00:00:59,290
Prepáčte, neviete, kde by
som našla ulicu Honey Lane?

6
00:01:07,449 --> 00:01:09,449
Odvahu, Charlotte.

7
00:01:31,729 --> 00:01:33,729
Prepáčte, potrebujem...

8
00:02:03,649 --> 00:02:06,647
Dvakrát ti to hovoriť
nebudem, Mulligan.

9
00:02:06,649 --> 00:02:09,007
Toto je slušný podnik.

10
00:02:09,009 --> 00:02:11,007
Na čo zízate, vojvodkyňa?

11
00:02:11,009 --> 00:02:14,487
Ak si chcete vypiť,
môžete ísť dnu.

12
00:02:14,489 --> 00:02:16,368
Toto nie je žiaden mestský park.

13
00:02:16,370 --> 00:02:18,327
Počkajte, ja som sem neprišla...

14
00:02:18,329 --> 00:02:21,928
Potrebujem hovoriť
s pánom Otisom Molyneux.

15
00:02:21,930 --> 00:02:23,767
Býva tu?

16
00:02:23,769 --> 00:02:26,007
Tu bývam len ja,
Sam Sidaway.

17
00:02:26,009 --> 00:02:28,208
Ale ja som posielala
listy na túto adresu

18
00:02:28,210 --> 00:02:29,327
a on mi odpisoval.

19
00:02:29,329 --> 00:02:31,528
A čo, príde si
sem občas po poštu.

20
00:02:31,530 --> 00:02:33,128
To neznamená, že tu býva.

21
00:02:33,130 --> 00:02:35,368
Kedy ho najbližšie očakávate?
Netuším.

22
00:02:35,370 --> 00:02:38,128
Minulý týždeň poslal niekoho
iného pre svoju poštu.

23
00:02:38,130 --> 00:02:40,047
Ale ja sa s ním musím stretnúť.
........