1
00:00:00,275 --> 00:00:02,027
V minulém dílu jste viděli...

2
00:00:02,194 --> 00:00:04,571
Kate, tady Mary.
Sophie zmizela.

3
00:00:04,822 --> 00:00:06,323
-Kate.
-Ahoj, tati.

4
00:00:06,490 --> 00:00:08,492
-My ji najdeme.
-Tak mi dovol pomoct.

5
00:00:08,575 --> 00:00:10,702
-Kdo krucinál jsi?
-Jsem Alenka.

6
00:00:11,370 --> 00:00:13,997
Bruce nikdy nepřestal hledat
tělo tvojí sestry.

7
00:00:14,081 --> 00:00:17,751
Ten chlap měl nejlepší technologie
na světě. Proč ji nenašel?

8
00:00:18,627 --> 00:00:22,089
Vyberte si, veliteli.
Sophie, nebo Gotham?

9
00:00:22,423 --> 00:00:23,715
Proč tohle děláš?

10
00:00:26,427 --> 00:00:29,179
Nejsem zvyklá,
že mě najdou, chytračko.

11
00:00:29,638 --> 00:00:33,308
-Vyfotíme se, Beth.
-Ať jsou tam i naše řetízky.

12
00:00:33,684 --> 00:00:35,060
Beth.

13
00:00:41,817 --> 00:00:44,194
Mami! Mami, vzbuď se!

14
00:00:44,361 --> 00:00:45,863
Pověz mi něco, Bruci,

15
00:00:45,988 --> 00:00:49,533
jaký je rozdíl mezi tím,
že doufáš, a tím, že jsi blázen?

16
00:00:51,034 --> 00:00:54,621
Protože ať je to cokoliv, pomohlo mi
to ten den i následující roky.

17
00:00:54,705 --> 00:00:56,915
Mami! Beth!

18
00:00:57,750 --> 00:01:00,043
Beth v autě s mámou nenašli.

19
00:01:00,669 --> 00:01:03,422
A dokud nebylo tělo,
byla tu naděje.

20
00:01:04,423 --> 00:01:07,342
Tu první noc se ji vydalo
hledat celé město.

21
00:01:08,343 --> 00:01:12,306
Ale uplynuly dny.
Potom týdny a měsíce.

22
00:01:13,098 --> 00:01:15,517
........