1
00:01:11,825 --> 00:01:14,896
SPRCHY

2
00:04:20,460 --> 00:04:22,288
Spi ďalej.

3
00:04:23,272 --> 00:04:24,928
Určite?

4
00:04:52,760 --> 00:04:54,560
Už je dobre, Andrew.

5
00:04:54,973 --> 00:04:56,527
Je tu ocko.

6
00:05:06,681 --> 00:05:10,228
O TRI MESIACE SKÔR

7
00:05:21,934 --> 00:05:23,894
Ako sa má mama, Ray?

8
00:05:25,606 --> 00:05:26,941
Dobre.

9
00:05:30,948 --> 00:05:32,660
A čo otec?

10
00:05:32,954 --> 00:05:34,724
Čo s ním?

11
00:05:35,395 --> 00:05:38,481
Pohovoríme si, aké to je,
odkedy ho pustili?

12
00:05:41,806 --> 00:05:43,337
Nie.

13
00:05:45,673 --> 00:05:47,587
Stálo to za to?

14
00:05:51,925 --> 00:05:53,902
Môžem odporučiť,
aby ťa nevylúčili,

15
00:05:53,987 --> 00:05:56,261
ale musíš mi sľúbiť,
že je to naposledy.

16
00:06:01,779 --> 00:06:04,474
Chceš vôbec
dokončiť strednú školu?

17
00:06:05,888 --> 00:06:07,583
Daj sa vypchať.

18
00:06:09,109 --> 00:06:10,782
Čo tvoj strýko?

19
00:06:13,977 --> 00:06:16,469
Bola si s ním
od posledného rozhovoru?

20
00:06:25,897 --> 00:06:27,421
Kelly?

21
00:06:35,932 --> 00:06:38,003
Myslí si, že dostaneš štipendium?

22
00:06:38,088 --> 00:06:40,721
Čo mám povedať, pán C.?
Som dobrý v matike.

23
00:06:40,806 --> 00:06:43,470
Páni.
To je skvelé, Chris.

24
........