1
00:00:04,014 --> 00:00:06,975
Utečeme spolu.
Peníze pro Contras sem proudí.

2
00:00:07,100 --> 00:00:09,978
Už jsi tu dokázal dost.
Dá se sloužit i jinak.

3
00:00:10,270 --> 00:00:11,938
Mel včera nepřišla domů.

4
00:00:12,022 --> 00:00:14,357
Ukradla mi auto
a našel jsem ho rozebrané.

5
00:00:14,524 --> 00:00:17,652
Doufám, že bys mohl vědět
líp než já, kde by mohla být.

6
00:00:17,736 --> 00:00:18,820
Poptám se.

7
00:00:18,903 --> 00:00:20,613
Jakože Mel je na crack
moc dobrá?

8
00:00:20,697 --> 00:00:23,658
Myslíš, že bysme tak rejžovali,
kdyby to nebylo návykový?

9
00:00:23,742 --> 00:00:27,912
Jakmile si jednou čuchne ke cracku,
ten koho jsi znal... je pryč.

10
00:00:28,038 --> 00:00:29,581
-Vlez sakra dovnitř!
-Kruci!

11
00:00:29,664 --> 00:00:31,666
Co máš za problém, Frankline?!

12
00:00:32,208 --> 00:00:34,502
Co se stalo?
Je v pořádku?

13
00:00:36,588 --> 00:00:39,507
Ne.
Spadla do cracku.

14
00:02:45,592 --> 00:02:51,139
SNĚŽÍ! III.
8. díl

15
00:02:56,269 --> 00:02:58,229
Vidíte, kam se dívá?

16
00:02:58,396 --> 00:03:00,649
Kontroluje okno kvůli odrazům.

17
00:03:00,815 --> 00:03:04,486
Kouká, jestli k němu
nikdo nejde z druhé strany ulice.

18
00:03:04,611 --> 00:03:07,530
A nevšiml sis
žádného sledování ani záloh?

19
00:03:07,656 --> 00:03:11,326
-Ne, vypadá to, že pracuje sám.
-Takže je zranitelný.

20
00:03:11,493 --> 00:03:13,286
Takovým my říkáme
"těžké cíle".

21
00:03:13,453 --> 00:03:16,706
Jako že spí lehce
s jedním okem otevřeným.

........