1
00:00:08,465 --> 00:00:10,940
Máš pět sekund,
abys mi to ukázala.

2
00:00:11,409 --> 00:00:13,835
Nemůžu. Jasný?

3
00:00:13,869 --> 00:00:15,712
Přiznej, cos udělala mému synovi.

4
00:00:15,745 --> 00:00:18,381
- Prosím, položte tu zbraň.
- Čtyři.

5
00:00:18,414 --> 00:00:20,316
Vynechte z toho mámu.

6
00:00:20,350 --> 00:00:21,718
- Tři.
- Tak jo, dobře!

7
00:00:21,751 --> 00:00:23,786
Udělala jsem to!
Udělala jsem to!

8
00:00:23,819 --> 00:00:26,320
Ublížila jsem Clayovi v jeho autě.

9
00:00:26,353 --> 00:00:29,105
Udělal jsem to, nechtěla jsem
a je mi to líto.

10
00:00:29,138 --> 00:00:31,027
- Ukaž mi to!
- Nevím jak!

11
00:00:31,060 --> 00:00:32,895
-Ne, prosím! Polož tu zbraň!
-Dva.

12
00:00:52,453 --> 00:00:54,850
Pomoc...

13
00:03:49,585 --> 00:03:51,612
Nechala jsi mi tu
docela nepořádek.

14
00:03:53,608 --> 00:03:55,957
Vsadím se,
že máš spoustu otázek.

15
00:03:56,026 --> 00:03:57,528
Kde je moje máma?

16
00:04:04,635 --> 00:04:05,969
Co jste udělal?

17
00:04:07,452 --> 00:04:09,453
Neměla by ses na to ptát
sama sebe?

18
00:04:11,770 --> 00:04:13,292
Kde je jeho zbytek?

19
00:04:17,864 --> 00:04:19,816
- Nevím.
- Nenechalas ho tu celýho.

20
00:04:19,841 --> 00:04:21,365
Tak kde je? Reston?

21
00:04:29,484 --> 00:04:31,452
Nechtěla jsem nikomu ublížit.

22
00:04:34,946 --> 00:04:36,381
Jasně, že nechtěla.

23
........