1
00:00:46,630 --> 00:00:50,467
Dala jsem ti šanci utéct,
ale ty jsi ji nevyužil.

2
00:00:52,202 --> 00:00:54,304
Pokud utečeš teď,

3
00:00:56,139 --> 00:00:57,841
zabiju tě.

4
00:01:02,112 --> 00:01:03,146
[2. díl]

5
00:01:03,146 --> 00:01:06,750
Vy jste zabila toho starce,
co vás prve napadl?

6
00:01:38,715 --> 00:01:40,350
Co to je?

7
00:01:47,157 --> 00:01:48,825
Co to bylo?

8
00:01:49,025 --> 00:01:51,361
Zbytek popela mrtvé duše,
která právě shořela.

9
00:01:51,361 --> 00:01:53,196
To byl duch?

10
00:01:53,196 --> 00:01:56,066
Říkala jsem ti, že někteří
mají tendenci vypadat jako lidé.

11
00:01:56,066 --> 00:01:58,735
Ale říkala jste mi,
že nejsou nebezpeční.

12
00:02:00,237 --> 00:02:02,239
Pokud tě napadnou ti,
kteří v sobě mají hlubokou nenávist,

13
00:02:02,239 --> 00:02:04,074
může se stát, že tě zabijí.

14
00:02:04,407 --> 00:02:06,476
Měl by ses je naučit rozlišovat.

15
00:02:06,743 --> 00:02:08,545
Ale říkala jste,
že je těžké je rozeznat.

16
00:02:08,545 --> 00:02:10,847
Proto se musíš pořádně dívat.

17
00:02:10,847 --> 00:02:14,818
Bojím se,
když se dívám pořádně.

18
00:02:15,952 --> 00:02:18,155
Čeho se bojíš. Jsem vedle tebe.

19
00:02:19,990 --> 00:02:21,625
Hej.

20
00:02:23,994 --> 00:02:25,595
Mohla byste...

21
00:02:27,197 --> 00:02:28,832
Mohla byste mi ji přinést.

22
00:02:32,235 --> 00:02:34,738
Pro mě je nebezpečné jít tak blízko.

23
00:02:34,905 --> 00:02:36,473
Pospěšte si.

........