1
00:00:17,392 --> 00:00:19,102
Pamatujte, přátelé,

2
00:00:19,186 --> 00:00:22,648
že tento úkol není nemožný.

3
00:00:23,899 --> 00:00:26,818
Odpor není podvodný.

4
00:00:26,902 --> 00:00:33,033
Pan Palmer má k dispozici všechny nástroje,
schémata a bezpečnostní opatření

5
00:00:33,116 --> 00:00:36,787
nezbytné k záchraně jeho života.

6
00:00:36,870 --> 00:00:40,832
Dámy a pánové, nasajte tento moment.

7
00:00:40,916 --> 00:00:46,755
Nechte odnést otupělost života.

8
00:00:46,838 --> 00:00:50,842
I kdyby to bylo jen pro tento večer.
Pro tuto chvíli.

9
00:00:50,926 --> 00:00:53,428
Ta láska, ten strach.

10
00:00:53,512 --> 00:00:55,556
To člověka udržuje naživu.

11
00:00:55,639 --> 00:00:57,307
Tohle

12
00:00:58,725 --> 00:01:01,144
je Odpor.

13
00:01:01,228 --> 00:01:04,648
Tohle jsou Květy zla.

14
00:01:04,731 --> 00:01:06,191
Já nemůžu.

15
00:01:08,360 --> 00:01:11,530
Prosím, musíte mě pustit ven.
Nezvládnu to.

16
00:01:12,990 --> 00:01:14,866
Posloucháte mě?

17
00:01:14,950 --> 00:01:16,827
Zastavte to!

18
00:01:17,744 --> 00:01:18,954
Já nemůžu!

19
00:01:39,933 --> 00:01:42,102
Dokázal jsem to!

20
00:01:42,185 --> 00:01:45,480
Dokázal! Zvítězil jsem v té hře!

21
00:01:45,564 --> 00:01:47,649
Porazil jsem to! Já jsem...

22
00:01:50,360 --> 00:01:52,237
Ne. Počkejte, ne!

23
00:02:33,070 --> 00:02:34,112
Sakra.

24
00:02:35,113 --> 00:02:36,698
Pomůžu vám s tím.

25
........