1
00:00:01,369 --> 00:00:05,680
Tisíce tvrzení o mimozemských únosech.

2
00:00:06,130 --> 00:00:10,877
Lidé hlásí, že mimozemšťané sklízí

3
00:00:10,878 --> 00:00:13,201
genetický materiál z lidí.

4
00:00:13,321 --> 00:00:17,480
Zvířata znetvořená
s chirurgickou přesností.

5
00:00:17,600 --> 00:00:21,178
Víme, že něco sklízí

6
00:00:21,197 --> 00:00:24,690
části těl, krev a DNA.

7
00:00:25,243 --> 00:00:30,825
Provádí mimozemšťané tady
na planetě Zemi genetické experimenty?

8
00:00:31,415 --> 00:00:33,376
Jiné inteligence

9
00:00:33,496 --> 00:00:37,499
mohou mixovat geny
jakékoliv chtějí

10
00:00:37,619 --> 00:00:40,830
a hybridizovat
a znovu hybridizovat.

11
00:00:41,113 --> 00:00:43,198
Otázka, která zůstává, je:

12
00:00:43,318 --> 00:00:48,340
Pokud mimozemšťané vytvářejí
hybridy, proč? Kvůli čemu?

13
00:00:48,470 --> 00:00:50,390
A pokud se mimozemšťané

14
00:00:50,510 --> 00:00:54,270
zabývají tvorbou
mimozemsko-lidských hybridů,

15
00:00:54,390 --> 00:00:57,578
mohlo by to signalizovat
konec lidstva?

16
00:00:57,698 --> 00:01:01,716
Možná se teď vytváří
více hybridů

17
00:01:01,836 --> 00:01:06,847
aby mohla pokračovat
tato mimozemská evoluce.

18
00:01:09,719 --> 00:01:13,502
Je tu vstupní brána do vesmíru.

19
00:01:14,301 --> 00:01:17,736
Za ní je příslib pravdy.

20
00:01:18,535 --> 00:01:21,170
Vyžaduje od nás zpochybňovat vše,

21
00:01:21,290 --> 00:01:23,648
co jsme se kdy naučili

22
00:01:23,768 --> 00:01:27,170
Důkazy jsou všude kolem nás.

23
00:01:27,290 --> 00:01:31,180
Budoucnost je přímo
........