1
00:03:17,736 --> 00:03:21,596
Chestere, budoucnost
se nedá předvídat.

2
00:03:21,597 --> 00:03:23,889
Píše ji příliš mnoho rukou.

3
00:03:31,186 --> 00:03:34,330
Paní Furuyaová,
nemusíte to dělat.

4
00:03:36,574 --> 00:03:38,776
Budu to pro tebe mít za týden.

5
00:03:38,777 --> 00:03:41,544
Pak bude všechno v pořádku.

6
00:03:58,767 --> 00:04:03,367
TERMINAL ISLAND
SAN PEDRO, KALIFORNIE - 1941

7
00:04:23,860 --> 00:04:26,452
Pane Furuyao, upřímnou soustrast.

8
00:04:28,807 --> 00:04:30,199
Usmívej se, chlapče.

9
00:04:31,278 --> 00:04:33,087
Tvá matka se dívá.

10
00:04:38,028 --> 00:04:39,962
Mami! Tati!

11
00:04:40,675 --> 00:04:42,175
Fotku.

12
00:04:42,707 --> 00:04:45,707
Pane Furuyao
s portrétem vaší ženy, prosím.

13
00:05:02,227 --> 00:05:03,410
Zapomněl sis tohle.

14
00:05:09,334 --> 00:05:10,534
Zbabělče.

15
00:05:47,168 --> 00:05:49,291
Špatné znamení,
které přišlo přes moře.

16
00:05:49,292 --> 00:05:51,315
Nemluv nesmysly!

17
00:05:51,316 --> 00:05:53,339
Všichni to vidí.

18
00:05:53,340 --> 00:05:55,063
Ani mrtví nemají klid.

19
00:05:55,064 --> 00:05:57,087
Už nejsme v Japonsku.

20
00:05:57,088 --> 00:05:58,511
No právě.

21
00:05:58,512 --> 00:06:01,312
Zapomínáme na to,
že nás dávní duchové volají.

22
00:06:02,129 --> 00:06:03,529
Duch?

23
00:06:04,768 --> 00:06:06,790
Po tolika letech?

24
00:06:06,791 --> 00:06:08,791
........