1
00:01:00,506 --> 00:01:05,553
KATEŘINA VELIKÁ
1. díl

2
00:01:18,482 --> 00:01:22,695
Kateřinina bouřlivá vláda začala
vojenským převratem v roce 1762.

3
00:01:22,778 --> 00:01:25,781
Chopila se moci po svém
manželovi, caru Petrovi III.,

4
00:01:25,864 --> 00:01:28,826
který brzy nato
za záhadných okolností zemřel.

5
00:01:28,909 --> 00:01:31,829
Kateřina je obklopena nepřáteli,
bojuje se svými konkurenty

6
00:01:31,912 --> 00:01:33,914
a vládu nemá ani zdaleka jistou.

7
00:01:40,170 --> 00:01:46,719
Pevnost Šlisselburg, Petrohrad

8
00:01:57,438 --> 00:01:59,314
Tudy, Vaše Veličenstvo.

9
00:02:16,874 --> 00:02:18,250
Víš, kdo jsem?

10
00:02:24,923 --> 00:02:26,842
Víš, kdo jsi ty?

11
00:02:27,926 --> 00:02:29,386
Vládce.

12
00:02:48,906 --> 00:02:54,328
Jsem pán vší Rusi.

13
00:02:55,079 --> 00:02:58,457
Bratranec cara Petra.

14
00:03:02,294 --> 00:03:06,340
Vy jste mu ukradla korunu.

15
00:03:06,423 --> 00:03:10,135
Měla byste ji vrátit.

16
00:03:21,146 --> 00:03:22,773
Jednou ráno...

17
00:03:24,066 --> 00:03:27,319
jsem slyšel ptáčky...

18
00:03:29,071 --> 00:03:32,700
zpívali mi v hlavě.

19
00:03:34,827 --> 00:03:36,662
Je to velká čest.

20
00:03:37,204 --> 00:03:38,872
Co myslíte?

21
00:03:38,956 --> 00:03:42,876
Její Veličenstvo nás
navštívilo ve Šlisselburgu.

22
00:03:44,962 --> 00:03:46,880
Tedy vězně číslo jedna.

23
00:03:49,800 --> 00:03:52,553
Zřejmě je to někdo velmi významný.

24
00:03:54,638 --> 00:03:57,725
........