1
00:00:00,000 --> 00:00:03,912
- <i>Viděli jste...</i>
- Jak dlouho chodíš s Davisovou?

2
00:00:03,937 --> 00:00:05,992
Super načasování
na nepodložený obvinění.

3
00:00:06,017 --> 00:00:08,623
Ale je fajn vědět,
že je z tebe zas stejnej nadutec.

4
00:00:08,656 --> 00:00:11,748
<i>Brett spáchal sebevraždu,
protože se nemohl domoct pomoci.</i>

5
00:00:11,789 --> 00:00:14,094
<i>To by měl být zločin.
Je to vážně ostuda.</i>

6
00:00:14,119 --> 00:00:16,051
Viděl jsem včera tvého tátu.

7
00:00:16,076 --> 00:00:20,101
Zvláštní, že se toho chytil,
sotva jsem ti přikázal, nechat to být.

8
00:00:20,126 --> 00:00:22,781
- Brett nedostane Purpurové srdce?
- Ne, nedostane.

9
00:00:22,782 --> 00:00:25,926
Ale tak snadno to nevzdám.
Chci pomoct všem veteránům.

10
00:00:25,951 --> 00:00:27,929
Ale hlavně chci pomoct tobě.

11
00:00:28,030 --> 00:00:30,816
<i>Nemůžu vykopávat dveře
s obavou, co za nimi najdu.</i>

12
00:00:30,841 --> 00:00:33,393
<i>Nesmím na to myslet.</i>

13
00:00:34,068 --> 00:00:35,590
<i>Co tě tam tak vyděsilo?</i>

14
00:00:35,615 --> 00:00:37,519
Slyším ty kroky
a jsou stále hlasitější.

15
00:00:37,544 --> 00:00:38,999
<i>Možná je čas na změnu.</i>

16
00:00:39,000 --> 00:00:42,591
<i>Ahoj Emmo, tady táta.
Zavolej mi, jak budeš moct.</i>

17
00:00:42,616 --> 00:00:44,487
<i>Musíme si promluvit, prosím.</i>

18
00:01:24,327 --> 00:01:26,616
Bravo 1, tady Bravo 6.
Cíl zajištěn.

19
00:01:26,641 --> 00:01:29,208
Rozumím, Bravo 6. Konec.

20
00:01:30,793 --> 00:01:33,486
Ani Ric Flair by si
ho tak dobře nepřehodil.

21
00:01:33,519 --> 00:01:37,006
Byli jste pomalí. Jak v postupu,
tak v zajišťování cílů.

22
00:01:37,031 --> 00:01:38,612
........