1
00:00:47,255 --> 00:00:49,632
Phnompenh. Sakra.

2
00:00:51,259 --> 00:00:52,844
Do čeho jsem se to dostal?

3
00:00:53,678 --> 00:00:55,764
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

4
00:01:35,470 --> 00:01:38,098
PHNOMPENH S KATE McKINNON

5
00:01:40,517 --> 00:01:43,603
V jihovýchodní Asii jsem nikdy nebyl.

6
00:01:43,686 --> 00:01:46,022
O Kambodži toho vím dost málo.

7
00:01:46,356 --> 00:01:48,858
Nedošlo, jak hlubokou má historii.

8
00:01:50,443 --> 00:01:54,864
Starobylá historie Kambodži
je vytesána do kamenů Angkoru,

9
00:01:54,948 --> 00:01:58,743
jednoho z center impéria,
které se táhlo jihovýchodní Asií.

10
00:01:59,410 --> 00:02:01,204
Ale v 19. století

11
00:02:01,287 --> 00:02:03,164
se říše Khmerů začala rozpadat.

12
00:02:03,581 --> 00:02:06,501
Kambodža se stala součástí
francouzské Indočíny.

13
00:02:07,293 --> 00:02:09,629
Mezi lety 1970 a 1975

14
00:02:09,712 --> 00:02:11,881
tu zuřila neustálá válka.

15
00:02:11,965 --> 00:02:13,049
NIXON POSÍLÁ JEDNOTKY

16
00:02:13,133 --> 00:02:14,968
Američané proti Vietnamcům.

17
00:02:15,051 --> 00:02:17,178
Kambodžané proti Kambodžanům.

18
00:02:17,262 --> 00:02:19,472
Objevilo se komunistické hnutí

19
00:02:19,973 --> 00:02:21,182
Rudí Khmerové,

20
00:02:21,266 --> 00:02:23,685
jedna z nejkrutějších skupin v dějinách.

21
00:02:25,395 --> 00:02:28,356
Po 30 letech utrpení a útlaku

22
00:02:28,439 --> 00:02:30,483
se Kambodža pomalu probouzí

23
00:02:30,567 --> 00:02:34,779
a obyvatelstvo optimisticky vyhlíží
novou budoucnost.

24
00:02:40,994 --> 00:02:44,080
Kate McKinnonová je bavička
z pořadu SNL
........