1
00:00:01,273 --> 00:00:03,296
<i>V minulých dílech Van Helsing ...</i>

2
00:00:03,297 --> 00:00:04,721
- Běžte!

3
00:00:07,261 --> 00:00:08,566
Jsou to Feralové.

4
00:00:08,567 --> 00:00:10,368
Už ne. Jsou to Denní chodci.

5
00:00:10,369 --> 00:00:12,703
- Nemáme dostatek palebné síly.
- Už máme.

6
00:00:12,704 --> 00:00:15,433
- Munice s hrotem ze silicidu hlinitého.

7
00:00:15,434 --> 00:00:16,625
Jed, který jsem navrhla

8
00:00:16,626 --> 00:00:18,227
je vyrobený ze stejné základní chemikálie,

9
00:00:18,228 --> 00:00:20,112
jakou používala Black Tek ve vašem repelentu.

10
00:00:20,113 --> 00:00:22,830
Chemikálie, která je odpuzuje,
je může také otrávit.

11
00:00:22,831 --> 00:00:25,114
Vždy jsi šla touto cestou.

12
00:00:25,115 --> 00:00:26,683
Nikdy se nestanu Starším.

13
00:00:26,684 --> 00:00:29,884
Když ne ty, tak on.

14
00:00:29,885 --> 00:00:32,335
Nechť jsem to já.

15
00:00:32,336 --> 00:00:33,838
Jen potřebuju jít zpátky do laborky,

16
00:00:33,839 --> 00:00:36,255
získat výsledky testů a vypadnout odsud, okej?

17
00:00:36,256 --> 00:00:37,996
Ne. Scaba jsem vytvořil.

18
00:00:37,997 --> 00:00:39,746
Musím to napravit.

19
00:00:39,747 --> 00:00:42,980
Nechám si je a zabiju tě.

20
00:00:42,981 --> 00:00:44,776
- Juliusi!
- Nedělej to.

21
00:00:44,777 --> 00:00:47,601
- Skoncuješ s Temným.
- Prosím ne...

22
00:00:50,157 --> 00:00:55,068
Nyní ses stal Starším.

23
00:00:55,069 --> 00:00:56,482
Lily!

24
00:00:56,483 --> 00:01:00,151
Van Helsingové teď skončí.

........