1
00:00:01,084 --> 00:00:02,507
<i>V minulých dílech Van Helsing</i>

2
00:00:04,683 --> 00:00:05,820
To není možné.

3
00:00:05,821 --> 00:00:07,604
Můžu vám pomoct najít odpovědi.

4
00:00:07,605 --> 00:00:09,262
Můžeme být imunní.

5
00:00:09,263 --> 00:00:11,605
Proč to nevezmeš zpátky Chadovi a ostatním.

6
00:00:16,633 --> 00:00:19,282
- Kdo je to?
- Moje dcera, Violet.

7
00:00:20,525 --> 00:00:21,557
Lily.

8
00:00:21,558 --> 00:00:23,299
Už se nedá nic dělat.

9
00:00:23,300 --> 00:00:25,275
Dokážu bojovat s temnotou.

10
00:00:26,757 --> 00:00:30,165
Nevyhrajou, Lily.
Světlo není mrtvé.

11
00:00:30,166 --> 00:00:35,166
Přeložila: Flowerska

12
00:00:40,379 --> 00:00:44,398
Hej! Hej!

13
00:00:45,534 --> 00:00:46,826
Kde je Troy?

14
00:00:46,827 --> 00:00:49,053
Kde je Troy?!

15
00:00:57,772 --> 00:01:00,098
Do prdele!

16
00:01:00,099 --> 00:01:01,174
Vrať se!

17
00:01:01,175 --> 00:01:03,109
Běž!

18
00:01:04,370 --> 00:01:05,386
Běžte!

19
00:01:05,387 --> 00:01:06,387
Běžte!

20
00:01:12,054 --> 00:01:13,153
Držte se pohromadě!

21
00:01:13,154 --> 00:01:14,703
Nedovolte, aby nás obklíčili!

22
00:01:14,704 --> 00:01:15,704
Snažím se!

23
00:01:45,594 --> 00:01:47,528
<i>Hej! Hej!</i>

24
00:01:52,351 --> 00:01:53,601
Drž se zpátky!

25
00:01:57,864 --> 00:01:59,814
........