1
00:00:07,215 --> 00:00:10,719
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:56,389 --> 00:00:58,683
TOTO JE FIKTIVNÍ PŘÍBĚH
PODLE HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ

3
00:00:58,767 --> 00:01:01,144
NĚKTERÉ SKUPINY A POSTAVY JSOU FIKTIVNÍ

4
00:01:06,983 --> 00:01:08,276
Ty zmetku!

5
00:01:14,866 --> 00:01:16,951
Ty... Jak se opovažuješ!

6
00:01:19,079 --> 00:01:20,789
Můj otec není pes.

7
00:01:20,997 --> 00:01:22,874
Je nejlepší šermíř v Korju, So Gom.

8
00:01:23,500 --> 00:01:25,877
Zkus mě poslat do řiti znovu, parchante!

9
00:01:38,139 --> 00:01:41,184
<i>Kdosi mi řekl,
že jsem nejlepší šermíř v Korju.</i>

10
00:02:16,594 --> 00:02:17,804
SCHVÁLENO

11
00:02:18,930 --> 00:02:19,764
Teď jdi.

12
00:02:37,657 --> 00:02:39,659
2. DÍL

13
00:02:49,794 --> 00:02:50,962
Nejdeš?

14
00:02:52,714 --> 00:02:53,548
Cože?

15
00:02:56,009 --> 00:02:56,968
Ano.

16
00:03:08,146 --> 00:03:09,439
Nejsi ráda, že mě vidíš?

17
00:03:11,065 --> 00:03:12,358
Doufám, že znovu dostanu

18
00:03:12,692 --> 00:03:13,818
těch deset <i>somů</i> rýže.

19
00:03:17,155 --> 00:03:18,781
- To je skvělé.
- Ano.

20
00:04:03,910 --> 00:04:05,078
Proboha!

21
00:04:05,620 --> 00:04:07,080
Máš dobrý zrak.

22
00:04:07,163 --> 00:04:11,584
Denivky jsou symbolem šťastného
manželství a pomohou počít syna.

23
00:04:11,751 --> 00:04:15,546
S tímhle drakem počneš zdravého syna.

24
00:04:16,130 --> 00:04:19,216
„Manželství“? „Syn“?
Nenič lidem budoucnost.
........