1
00:00:00,010 --> 00:00:03,423
Byla jsem jednou ze strážníků,
které napadli o Bílé noci.

2
00:00:03,439 --> 00:00:06,689
Tehdy ještě policisté
nesměli nosit masky,

3
00:00:06,773 --> 00:00:10,189
takže padouši věděli,
kdo jsem a kde bydlíme.

4
00:00:10,689 --> 00:00:11,832
Kavalerie je zpátky.

5
00:00:11,856 --> 00:00:14,147
Namlouvali jsme si,
že jsou pryč.

6
00:00:14,481 --> 00:00:16,023
Bohužel jen nabírali sil.

7
00:00:19,647 --> 00:00:21,564
Uvolnění zbraní je schváleno.

8
00:00:21,647 --> 00:00:23,355
Šéfe, děláte chybu.

9
00:00:23,773 --> 00:00:25,814
Možná, ale je to můj pohřeb.

10
00:00:34,539 --> 00:00:35,819
Tebe to neděsí?

11
00:00:36,289 --> 00:00:37,330
Jsem posranej strachy.

12
00:00:37,414 --> 00:00:38,790
O čem tu vy dva
debatujete?

13
00:00:38,814 --> 00:00:42,272
O ničem. Jen o konci světa.

14
00:00:42,689 --> 00:00:44,064
Tik tak. Tik tak.

15
00:00:44,147 --> 00:00:45,623
Mám pro vás překvapení.

16
00:00:45,647 --> 00:00:48,564
Píši divadelní hru.
Tragédii o pěti dějstvích.

17
00:00:48,647 --> 00:00:49,981
Jak se bude jmenovat, pane?

18
00:00:50,230 --> 00:00:52,773
"Hodinářův syn".

19
00:00:54,064 --> 00:00:55,415
Něco tu na tebe čeká.

20
00:00:55,439 --> 00:00:58,898
Vím, co jsi zač.
Takže si odpusť masku.

21
00:01:30,492 --> 00:01:33,328
Sháním Fraulein Muellerovou!

22
00:01:37,165 --> 00:01:39,292
Zde, Herr Kommandant.

23
00:01:39,375 --> 00:01:41,586
Umíte plynně anglicky, že?

24
........