1
00:00:13,430 --> 00:00:14,973
Volám sa Daune Matthewsová

2
00:00:15,807 --> 00:00:19,185
a prišla som zoči voči do styku
s čistým zlom.

3
00:00:48,465 --> 00:00:51,968
Vyrastala som v malom meste
Van Ettene, v štáte New York.

4
00:00:52,343 --> 00:00:54,183
<i>Žili sme na farme.</i>

5
00:00:54,679 --> 00:00:57,390
<i> Mali sme všetky druhy zvierat
a žili sme z pôdy.</i>

6
00:01:00,185 --> 00:01:01,811
<i> Chodievala som do lesa, </i>

7
00:01:01,895 --> 00:01:05,147
<i>vždy som si priniesla domov
zranené alebo zatúlané zvieratá. </i>

8
00:01:05,857 --> 00:01:09,486
<i> Vždy som chcela všetkým pomáhať. </i>

9
00:01:09,569 --> 00:01:11,362
<i>Ak mali nejakú boľačku,</i>

10
00:01:11,446 --> 00:01:14,282
<i>musela som byť prvá, kto
tú boľačku vylieči.</i>

11
00:01:17,410 --> 00:01:18,650
Vždy som snívala, že budem zdravotnou sestrou.

12
00:01:18,703 --> 00:01:21,331
Vždy som vravela mame a otcovi,
že ňou chcem byť.

13
00:01:27,420 --> 00:01:30,592
JESSICA - NEVESTA
Moja prvá ozajstná práca bola
v Chalúpkach jemného vánku.

14
00:01:30,592 --> 00:01:33,592
Moja prvá ozajstná práca bola
v Chalúpkach jemného vánku.

15
00:01:34,511 --> 00:01:37,222
<i>Chalúpky jemného vánku
boli hlavne</i>

16
00:01:37,305 --> 00:01:39,849
<i>pre seniorov s demenciou.</i>

17
00:01:39,933 --> 00:01:42,352
Demencia je choroba.

18
00:01:42,435 --> 00:01:44,270
Je to choroba mozgu

19
00:01:45,146 --> 00:01:46,606
STACEE - KOLEGYŇA, SVEDKYŇA
a nervového systému.

20
00:01:47,357 --> 00:01:50,735
Začnú strácať pamäť.

21
00:01:51,194 --> 00:01:52,194
Áno.

22
00:01:52,445 --> 00:01:54,155
Prichádza doba, kedy nechápu,

23
........