1
00:00:06,840 --> 00:00:11,887
"Podle skutečných událostí"

2
00:00:15,432 --> 00:00:19,686
"Jedině mrtví se dočkali konce války."

3
00:00:19,770 --> 00:00:23,023
Platón

4
00:00:56,223 --> 00:00:58,392
"Somálsko, východní Afrika, 1992"

5
00:01:02,521 --> 00:01:06,984
Léta válek mezi klany
vyvolala hladomor biblických rozměrů.

6
00:01:09,945 --> 00:01:13,073
300 000 civilistů umírá hlady.

7
00:01:16,994 --> 00:01:20,205
Hlavnímu městu Mogadišu
vládne nejmocnější z velitelů,

8
00:01:20,289 --> 00:01:22,416
Mohamed Farrah Aidíd.

9
00:01:25,961 --> 00:01:29,006
Zabavuje mezinárodní dodávky potravin.

10
00:01:29,089 --> 00:01:31,425
Hlad je jeho zbraň.

11
00:01:38,348 --> 00:01:40,017
Svět na to reaguje.

12
00:01:40,100 --> 00:01:46,523
Na dodávky dohlíží 20 tisíc
příslušníků námořní pěchoty USA.

13
00:01:55,324 --> 00:01:57,159
Duben 1993

14
00:01:57,242 --> 00:02:02,205
Aidíd vyčká, až se námořnictvo stáhne,

15
00:02:02,372 --> 00:02:06,752
a pak vyhlásí zbývajícím
jednotkám OSN válku.

16
00:02:12,716 --> 00:02:16,720
V červnu Aidídova milice napadne
a pobije 24 pákistánských vojáků

17
00:02:16,803 --> 00:02:19,681
a začne se zaměřovat
na americkou posádku.

18
00:02:26,271 --> 00:02:29,232
Koncem srpna vysílá Amerika
do Mogadiša elitní jednotky

19
00:02:29,316 --> 00:02:32,069
Delta Force, Rangers a 160. SOAR,

20
00:02:32,152 --> 00:02:35,530
aby odstranily Aidída
a znovu nastolily pořádek.

21
00:02:39,743 --> 00:02:42,829
Akce měla trvat tři týdny,

22
00:02:42,913 --> 00:02:47,334
ale po šesti týdnech začínal
být Washington netrpělivý.

23
00:02:54,132 --> 00:02:59,554
ČERNÝ JESTŘÁB SESTŘELEN
........