1
00:00:07,148 --> 00:00:08,858
Viděli jste...

2
00:00:08,941 --> 00:00:12,153
Našli jsme Margaret Abbottovou.
Teď je Sylvia Gallagherová.

3
00:00:12,236 --> 00:00:15,239
Řekla nám, že tu věc porazíme,
když si tu hru zahrajeme znovu.

4
00:00:15,323 --> 00:00:18,409
-Budeš se stěhovat do New Yorku?
-Odstěhujeme se tam spolu.

5
00:00:18,492 --> 00:00:20,870
Nemůžu říct kamarádům,
že jsme tu hru hráli zbytečně,

6
00:00:20,953 --> 00:00:23,539
ne dřív, než mi poradíte,
co jsme pokazili.

7
00:00:25,291 --> 00:00:27,918
Henry, snad celou tu dobu
nejsi zavřený v té bedně?

8
00:00:28,002 --> 00:00:29,837
Probrali jsme se
s Lenou u ní na půdě.

9
00:00:29,920 --> 00:00:32,882
Nesměli jsme jí říct o Violetině
předpovědi, aby nás nezabila.

10
00:00:34,383 --> 00:00:36,135
To s Isaacem mě mrzí.

11
00:00:36,385 --> 00:00:39,930
Viděla jsem, jak ho napadly vosy,
stejně jako v té předpovědi.

12
00:00:40,306 --> 00:00:44,352
Takže jsme tu hru hráli zbytečně?
Jsme znovu prokletí?

13
00:00:50,858 --> 00:00:53,361
Ahoj. Promiň,
nechtěla jsem tě vylekat.

14
00:00:53,444 --> 00:00:57,365
Ne. Jen jsem myslel, že jsou
to zase poldové. Pořád otravujou.

15
00:00:57,531 --> 00:00:59,700
-Řekl jsi jim něco?
-Ne.

16
00:00:59,784 --> 00:01:02,620
Jen že mě a Lenu někdo napadl

17
00:01:02,703 --> 00:01:05,915
a že když jsme byli zavření,
neviděli jsme jim do obličeje.

18
00:01:06,457 --> 00:01:07,917
Myslím, že to sežrali.

19
00:01:08,000 --> 00:01:10,252
Teď se snaží přijít na to,
proč to vůbec udělali.

20
00:01:10,336 --> 00:01:13,673
Neměla jsem tě posílat,
abys zjistil Violetinu předpověď.

21
00:01:13,756 --> 00:01:15,841
-Nebýt mě...
-Ne, ne.
........