1
00:00:06,000 --> 00:00:08,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:06,708 --> 00:01:11,000
<i>Když všichni v práci končí</i>
<i>a spěchají domů,</i>

3
00:01:11,625 --> 00:01:13,166
<i>já začínám.</i>

4
00:01:30,833 --> 00:01:35,166
<i>Moje bistro je otevřené od půlnoci</i>
<i>do sedmi hodin ráno.</i>

5
00:01:35,708 --> 00:01:38,666
<i>Říkají mu „Půlnoční bistro.“</i>

6
00:01:44,416 --> 00:01:46,291
<i>Mám vůbec nějaké zákazníky?</i>

7
00:01:46,375 --> 00:01:48,291
<i>Víc, než byste čekali.</i>

8
00:01:54,083 --> 00:01:58,958
SMAŽENÁ KUŘECÍ KŘIDÉLKA

9
00:02:12,708 --> 00:02:14,750
<i>Smažená kuřecí křidélka</i>

10
00:02:14,833 --> 00:02:16,541
<i>jdou poslední dobou na dračku.</i>

11
00:02:17,708 --> 00:02:21,791
<i>Viděl jsem je v restauracích ve městě,</i>
<i>tak jsem je vyzkoušel také.</i>

12
00:02:29,000 --> 00:02:31,000
- Jsou trochu jako krab.
- Cože?

13
00:02:34,208 --> 00:02:36,583
Křidélka jsou dobrá, ale ty kosti...

14
00:02:36,666 --> 00:02:38,750
Ano, není snadné je jíst.

15
00:02:38,833 --> 00:02:40,833
A máte mastné ruce.

16
00:02:40,916 --> 00:02:42,125
Taky si rozmažete rtěnku.

17
00:02:42,708 --> 00:02:44,541
Ale aspoň víte, že jíte maso.

18
00:02:49,500 --> 00:02:53,208
Říkám vám, že na večírcích v Nishi-Azabu
nejsou žádní slušní muži.

19
00:02:54,208 --> 00:02:55,833
Říkal, že se vezmeme

20
00:02:56,541 --> 00:02:59,666
v hotelu Ritz-Carlton s prsteny
od Harryho Winstona.

21
00:02:59,750 --> 00:03:01,458
A přitom mě podváděl.

22
00:03:02,125 --> 00:03:04,958
Má peníze, ne?

23
00:03:07,708 --> 00:03:09,541
Byla jsem jeho čtvrtá přítelkyně.

24
00:03:13,041 --> 00:03:15,250
........