1
00:00:03,480 --> 00:00:04,520
<i>„Vaše ctihodnosti,</i>

2
00:00:05,160 --> 00:00:11,280
<i>píši vám s žádostí o povolení</i>

3
00:00:15,560 --> 00:00:20,480
<i>DNA testu mého plodu</i>

4
00:00:21,480 --> 00:00:24,960
<i>pro potřeby mé obhajoby.“</i>

5
00:00:25,040 --> 00:00:28,360
Blondýno, dnes je filmový večer!

6
00:00:29,440 --> 00:00:32,800
Film je o Anabelině životě.
Už jsem ho viděla. <i>Bambi.</i>

7
00:00:32,880 --> 00:00:35,640
<i>Pretty Woman</i> je dobrá, že?

8
00:00:35,720 --> 00:00:38,160
- Ano. Pohádka.
- To je ono.

9
00:00:38,240 --> 00:00:40,480
Kdyby všichni kunšofti
vypadali jako Richard Gere,

10
00:00:40,560 --> 00:00:42,160
neexistovaly by manželky.

11
00:00:42,240 --> 00:00:45,200
Nebo farářky. Všechny by šlapaly.

12
00:00:45,280 --> 00:00:48,240
- Můžeme udělat ještě jednu řadu.
- Ale tady by byl

13
00:00:48,320 --> 00:00:50,880
průměrný španělský kunšoft jako...

14
00:00:50,960 --> 00:00:54,200
Za šukání platí většinou ti oškliví.

15
00:00:54,280 --> 00:00:57,240
Proto je to nejstarší řemeslo.

16
00:00:57,320 --> 00:01:00,000
Ošklivci tu byli vždycky.

17
00:01:00,080 --> 00:01:04,680
Mně je jedno,
kdo byli tví klienti, Anabel.

18
00:01:04,760 --> 00:01:07,320
Tak pomoz svým spoluvězeňkyním a zmlkni.

19
00:01:07,400 --> 00:01:10,880
Jsi naštvaný, protože mám pravdu.

20
00:01:10,960 --> 00:01:13,000
To stačí. Jdeš se mnou.

21
00:01:13,080 --> 00:01:15,200
Dávám ti napomenutí za hubatost.

22
00:01:15,280 --> 00:01:16,760
Už jich máš osm. Za deset je samotka.

23
00:01:16,840 --> 00:01:19,160
- Ale proč?
- Zmlkni, Antonie!

24
00:01:22,680 --> 00:01:23,640
........