1
00:00:16,192 --> 00:00:17,902
Pamatujte, přátelé,

2
00:00:17,986 --> 00:00:21,448
že tento úkol není nemožný.

3
00:00:22,699 --> 00:00:25,618
Odpor není podvodný.

4
00:00:25,702 --> 00:00:31,833
Pan Palmer má k dispozici všechny nástroje,
schémata a bezpečnostní opatření

5
00:00:31,916 --> 00:00:35,587
nezbytné k záchraně jeho života.

6
00:00:35,670 --> 00:00:39,632
Dámy a pánové, nasajte tento moment.

7
00:00:39,716 --> 00:00:45,555
Nechte odnést otupělost života.

8
00:00:45,638 --> 00:00:49,642
I kdyby to bylo jen pro tento večer.
Pro tuto chvíli.

9
00:00:49,726 --> 00:00:52,228
Ta láska, ten strach.

10
00:00:52,312 --> 00:00:54,356
To člověka udržuje naživu.

11
00:00:54,439 --> 00:00:56,107
Tohle

12
00:00:57,525 --> 00:00:59,944
je Odpor.

13
00:01:00,028 --> 00:01:03,448
Tohle jsou Květy zla.

14
00:01:03,531 --> 00:01:04,991
Já nemůžu.

15
00:01:07,160 --> 00:01:10,330
Prosím, musíte mě pustit ven.
Nezvládnu to.

16
00:01:11,790 --> 00:01:13,666
Posloucháte mě?

17
00:01:13,750 --> 00:01:15,627
Zastavte to!

18
00:01:16,544 --> 00:01:17,754
Já nemůžu!

19
00:01:38,733 --> 00:01:40,902
Dokázal jsem to!

20
00:01:40,985 --> 00:01:44,280
Dokázal! Zvítězil jsem v té hře!

21
00:01:44,364 --> 00:01:46,449
Porazil jsem to! Já jsem...

22
00:01:49,160 --> 00:01:51,037
Ne. Počkejte, ne!

23
00:02:29,670 --> 00:02:30,712
Sakra.

24
00:02:31,713 --> 00:02:33,298
Pomůžu vám s tím.

25
........