1
00:00:06,208 --> 00:00:09,750
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,833 --> 00:00:20,791
Hej, Carrione, pojď sem, bratře.

3
00:00:21,666 --> 00:00:22,666
Je to nachystaný.

4
00:00:23,375 --> 00:00:24,791
Pěknej utrejch.

5
00:00:25,375 --> 00:00:27,625
Viděl jsem po tom lidi umřít,

6
00:00:27,708 --> 00:00:29,083
ale funguje to.

7
00:00:30,458 --> 00:00:31,458
Vrátím se.

8
00:00:34,000 --> 00:00:36,208
- Přijdu pro vás.
- To bys měl.

9
00:00:36,291 --> 00:00:39,333
- Dostanu vás ven.
- S tím počítám.

10
00:00:39,416 --> 00:00:41,958
Věřím, že tenhle úkol zvládneš.

11
00:00:42,041 --> 00:00:44,166
- Venku budeš moje pravá ruka.
- Jsme jedna krev.

12
00:00:44,250 --> 00:00:46,083
- Jsme bráchové.
- Jo, bráchové.

13
00:00:46,166 --> 00:00:47,083
Jo, brácho.

14
00:00:47,166 --> 00:00:49,333
Jestli umřu,
vrátím se jako tvůj anděl strážný.

15
00:00:49,416 --> 00:00:51,041
Vrať se jako duch, bratře,

16
00:00:51,125 --> 00:00:53,708
- ať můžeš rozložit chlupatejm mozky.
- To si piš.

17
00:00:54,250 --> 00:00:55,250
Vypij to svinstvo.

18
00:00:57,875 --> 00:00:58,708
Tak co?

19
00:00:59,541 --> 00:01:02,458
- Je to k zblití!
- Počkej. Najede to.

20
00:01:02,541 --> 00:01:03,375
Fakt to funguje?

21
00:01:03,458 --> 00:01:04,291
- Jo.
- Je to hnusný.

22
00:01:04,375 --> 00:01:06,166
- Maká to.
- Jseš si jistej?

23
00:01:06,250 --> 00:01:08,666
Nastoupí to, už teď sis přihnul moc.
........