1
00:00:06,041 --> 00:00:09,750
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,750 --> 00:00:16,875
Kolik jich dostali?

3
00:00:16,958 --> 00:00:19,208
Tři, možná čtyři.

4
00:00:21,625 --> 00:00:23,000
De Paulu taky.

5
00:00:23,083 --> 00:00:24,208
Kurva!

6
00:00:26,333 --> 00:00:29,166
- Mrchožrout po tom zmatku...
- Co?

7
00:00:30,166 --> 00:00:31,708
Mrchožrout řekl...

8
00:00:32,791 --> 00:00:34,375
že možná někdo zpíval.

9
00:00:36,708 --> 00:00:38,625
Neřekl by to jen tak.

10
00:00:39,875 --> 00:00:42,791
Řekni Darlene, že ta loupež padá.

11
00:00:43,916 --> 00:00:45,916
- Pomůžu--
- Přijdeme tomu na kloub.

12
00:00:46,000 --> 00:00:47,375
Jen členové vedení.

13
00:00:48,166 --> 00:00:50,250
- Ale já--
- Promluv s Darlene.

14
00:00:51,000 --> 00:00:53,166
Odteď jsi jen právnička.

15
00:00:53,666 --> 00:00:57,750
My tu krysu uvnitř Bratrstva vyčmucháme.

16
00:00:58,291 --> 00:00:59,333
Jasný?

17
00:01:13,708 --> 00:01:18,666
PAST NA KRYSY

18
00:01:35,583 --> 00:01:39,375
SOUDNÍ MOC
STÁTU S?O PAULO

19
00:01:45,375 --> 00:01:47,583
Cris, jak dlouho mi lžeš?

20
00:01:52,500 --> 00:01:54,583
Jen jsem tě chtěla chránit.

21
00:02:00,291 --> 00:02:01,791
Četls jeho složku?

22
00:02:09,125 --> 00:02:10,125
Marceli,

23
00:02:10,791 --> 00:02:12,333
to není místo pro tebe.

24
00:02:13,375 --> 00:02:15,666
Slib mi, že za Edsonem nepůjdeš.

........