1
00:00:06,333 --> 00:00:09,791
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,750 --> 00:00:20,875
Ten blb Amauri
mě stoprocentně pošle na směnu,

3
00:00:20,958 --> 00:00:22,000
až bude hrát Brazílie.

4
00:00:22,083 --> 00:00:22,958
Typický.

5
00:00:23,041 --> 00:00:26,625
Přestaň, Patrício.
Mistrovství světa začíná za měsíc.

6
00:00:26,708 --> 00:00:28,875
První, co budu sledovat se synem.

7
00:00:28,958 --> 00:00:32,000
O moc nepřijdeš,
hrajou hrozně. Samá defenziva.

8
00:00:32,083 --> 00:00:33,500
Ale je to mistrovství světa!

9
00:00:45,708 --> 00:00:46,875
Jde se na to.

10
00:00:58,125 --> 00:00:59,708
Kurva. To je můj syn.

11
00:00:59,791 --> 00:01:01,833
Svolali jsme tuto tiskovou konferenci,

12
00:01:01,916 --> 00:01:05,291
abychom oznámili zatčení
Márcia Siqueiry Rochy

13
00:01:05,375 --> 00:01:07,208
zvaného Mrchožrout,

14
00:01:07,291 --> 00:01:09,041
<i>jednoho z nejnebezpečnějších</i>
<i>zločinců v zemi.</i>

15
00:01:09,125 --> 00:01:11,125
ŠKOLA CAETANA RAMOSE
2. TŘÍDA - ODJEZD 12:15

16
00:01:11,208 --> 00:01:13,458
Operace je výsledkem měsíců vyšetřování

17
00:01:13,541 --> 00:01:16,000
a společného úsilí tajné služby

18
00:01:16,083 --> 00:01:18,458
<i>a ministerstva vnitra.</i>

19
00:01:18,541 --> 00:01:22,375
<i>Díky našim spojeným silám</i>
<i>si město může oddechnout.</i>

20
00:01:22,458 --> 00:01:24,375
- Ven!
- Vylezte, sakra!

21
00:01:24,458 --> 00:01:26,083
- Pohyb!
- Ven z auta!

22
00:01:26,708 --> 00:01:28,166
- Otevři dveře!
- Vypadni!

23
00:01:28,250 --> 00:01:29,500
........