1
00:00:06,041 --> 00:00:09,750
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:07,333 --> 00:01:11,541
MOJE SLOVO PLATÍ

3
00:01:24,958 --> 00:01:26,333
Teta přišla. Běž ji pozdravit.

4
00:01:26,416 --> 00:01:28,458
Cristino!

5
00:01:31,333 --> 00:01:34,000
Bez tebe by to video nikdy neodvysílali.

6
00:01:34,583 --> 00:01:35,958
Děkuju, Cristino.

7
00:01:41,041 --> 00:01:43,541
- Půjdeme za taťkou.
- Jasně!

8
00:01:43,625 --> 00:01:45,000
Pojďte!

9
00:02:03,625 --> 00:02:05,166
Odpouštím ti, Cris.

10
00:02:06,833 --> 00:02:07,833
Všechno.

11
00:02:16,541 --> 00:02:17,750
Čí je ta krev?

12
00:02:37,541 --> 00:02:40,500
Ne! Prosím, ne!

13
00:02:45,166 --> 00:02:47,166
- Nedělejte to.
- Nemusíš se bát.

14
00:02:47,250 --> 00:02:48,458
Je to jen voda.

15
00:02:48,541 --> 00:02:49,625
Chceš?

16
00:03:00,958 --> 00:03:02,625
Musela jsem to udělat.

17
00:03:02,708 --> 00:03:04,000
Moje ruce...

18
00:03:04,083 --> 00:03:05,291
Co je s nimi?

19
00:03:07,916 --> 00:03:09,083
Ten uzel...

20
00:03:09,625 --> 00:03:10,708
je moc utažený.

21
00:03:11,916 --> 00:03:16,208
Ucvakla jste mi prst,
a teď mám kvůli vám přijít i o ruce?

22
00:03:56,000 --> 00:03:58,583
Taková akce
podkopává práci civilní policie!

23
00:03:58,666 --> 00:04:00,166
Uklidněte se, Ernesto.

24
00:04:00,250 --> 00:04:03,458
Máme důkaz, že se na únosu
podílela žena vůdce skupiny.
........