1
00:00:01,705 --> 00:00:05,985
Během prvních let dvacátého století
by sotvakdo přistoupil na myšlenku,

2
00:00:06,172 --> 00:00:10,330
že je lidstvo bedlivě sledováno bytostmi
chytřejšími, než je lidstvo samo,

3
00:00:11,461 --> 00:00:13,509
třebaže jsou stejně smrtelné...

4
00:00:16,887 --> 00:00:21,017
... že jsou lidé, zaneprázdněni
svými vlastními problémy,

5
00:00:21,142 --> 00:00:23,901
pozorování stejně detailně,

6
00:00:24,026 --> 00:00:28,830
jako živočichové, kteří se rojí
a rozmnožují v pouhé kapce vody.

7
00:00:32,096 --> 00:00:34,563
Jenomže v hlubinách kosmu,

8
00:00:34,863 --> 00:00:37,063
mozky s obrovskou kapacitou,

9
00:00:37,188 --> 00:00:38,585
chladně kalkulující,

10
00:00:38,609 --> 00:00:40,710
beze stopy citu,

11
00:00:41,016 --> 00:00:43,190
zaměřili na zemi

12
00:00:43,876 --> 00:00:46,070
svůj zavistivý zrak.

13
00:00:46,836 --> 00:00:48,616
A zvolna

14
00:00:48,741 --> 00:00:50,616
a opatrně

15
00:00:51,196 --> 00:00:53,549
snovali plány namířené proti nám.

16
00:01:48,450 --> 00:01:54,663
Válka světů
EPIZODA 1

17
00:02:10,225 --> 00:02:10,998
Myslím, že to vidím.

18
00:02:11,018 --> 00:02:12,505
- Opravdu?
- Vážně?

19
00:02:12,532 --> 00:02:14,638
Ano... Tamhle.

20
00:02:14,916 --> 00:02:16,656
- Koukněte.
- Nevadilo by, kdybych... ?

21
00:02:16,667 --> 00:02:18,128
Prosím.

22
00:02:20,166 --> 00:02:22,528
Dobrý Bože.
Tak tohle je Mars.

23
00:02:22,596 --> 00:02:24,651
Ano, ale všiml sis toho sloupu kouře,

........