1
00:00:06,580 --> 00:00:10,590
Tento příběh se odehrává
v jiném světě.

2
00:00:10,610 --> 00:00:15,580
Ve světě, jenž je tomu našemu
v něčem podobný, v něčem ne.

3
00:00:15,600 --> 00:00:20,430
Lidská duše si zde bere
fyzickou podobu zvířete

4
00:00:20,450 --> 00:00:22,530
nazývaného daemon.

5
00:00:22,550 --> 00:00:28,630
Mezi člověkem a daemonem
panuje posvátný vztah.

6
00:00:32,550 --> 00:00:35,540
Tento svět již po staletí ovládá

7
00:00:35,560 --> 00:00:38,550
všemocné Magisterium.

8
00:00:38,620 --> 00:00:41,490
S výjimkou divokého severu,

9
00:00:41,510 --> 00:00:43,610
kde si čarodějnice
šeptají o proroctví.

10
00:00:43,630 --> 00:00:48,710
Je to proroctví o dítěti
s mocným osudem.

11
00:00:52,520 --> 00:00:58,710
Během velké povodně
se toto dítě dostalo až do Oxfordu.

12
00:02:02,640 --> 00:02:04,320
Otevřete ty pitomý dveře!

13
00:02:11,680 --> 00:02:13,040
Co to propána...

14
00:02:13,120 --> 00:02:17,960
-Tohle jsou Lyra a Pantalaimon.
-Asrieli...

15
00:02:18,120 --> 00:02:21,920
Tímto žádám o ochranu
akademické půdy.

16
00:02:22,560 --> 00:02:24,680
Ochrana akademické půdy?

17
00:02:25,960 --> 00:02:31,200
Na Jordánské koleji se lidé učí,
tam děti nepatří.

18
00:02:31,280 --> 00:02:33,520
Ale všude jinde jí hrozí nebezpečí.

19
00:02:33,600 --> 00:02:35,000
Nemám na vybranou.

20
00:02:36,680 --> 00:02:39,480
Nemám na vybranou. Ochraňte ji!

21
00:02:57,360 --> 00:03:01,440
O 12 LET POZDĚJI

22
00:03:02,520 --> 00:03:05,840
-Lyro, pravidla jsou jednoduchá.
-My pravidla známe, Pantíku.

23
........