1
00:00:10,285 --> 00:00:11,534
Co jsi zač?

2
00:00:11,536 --> 00:00:13,492
Ten, kdo pověsil šéfa policie.

3
00:00:13,494 --> 00:00:14,618
To určitě.

4
00:00:14,621 --> 00:00:17,868
Jsme svědky rozsáhlého
spiknutí přímo zde v Tulse.

5
00:00:19,994 --> 00:00:22,117
Včera jste byli spolu?

6
00:00:22,119 --> 00:00:24,242
-Cože?
-Se šéfem.

7
00:00:24,244 --> 00:00:26,033
Nechoval se divně?

8
00:00:26,035 --> 00:00:27,617
Chceš mě tu vyslýchat?

9
00:00:27,619 --> 00:00:29,826
Proč bych tě měl vyslýchat?

10
00:00:29,828 --> 00:00:32,117
Zabili jste nám šéfa.

11
00:00:32,119 --> 00:00:34,033
Udělal to jeden z vás.

12
00:00:34,035 --> 00:00:35,283
Nažeňte je!

13
00:00:36,744 --> 00:00:37,953
Pozor!

14
00:00:42,369 --> 00:00:45,452
Angela Abarová je vaší vnučkou.

15
00:00:46,787 --> 00:00:47,994
Zatýkám tě.

16
00:00:57,577 --> 00:01:01,327
Jsem Dr. Manhattan.

17
00:01:03,708 --> 00:01:06,603
Máme ho dát do sklepa k ostatním?

18
00:01:06,606 --> 00:01:08,242
Sklep bude ideální.

19
00:01:08,244 --> 00:01:10,828
Však jej zanedlouho ještě využijeme.

20
00:01:11,828 --> 00:01:13,242
Zastavily se?

21
00:01:13,244 --> 00:01:15,158
Nikoliv, slečno...

22
00:01:15,160 --> 00:01:16,992
Dějiny se rozběhly.

23
00:01:44,158 --> 00:01:48,579
Děkujeme. Provádím spojení
s orbitální sítí Trieu Sat.

24
00:01:48,662 --> 00:01:52,416
Spojení s destinací Mars
bude navázáno za pět,

........