1
00:00:01,285 --> 00:00:02,534
Co jsi zač?

2
00:00:02,536 --> 00:00:04,492
Ten, kdo pověsil šéfa policie.

3
00:00:04,494 --> 00:00:05,618
To určitě.

4
00:00:05,621 --> 00:00:08,868
Jsme svědky rozsáhlého
spiknutí přímo zde v Tulse.

5
00:00:10,994 --> 00:00:13,117
Včera jste byli spolu?

6
00:00:13,119 --> 00:00:15,242
-Cože?
-Se šéfem.

7
00:00:15,244 --> 00:00:17,033
Nechoval se divně?

8
00:00:17,035 --> 00:00:18,617
Chceš mě tu vyslýchat?

9
00:00:18,619 --> 00:00:20,826
Proč bych tě měl vyslýchat?

10
00:00:20,828 --> 00:00:23,117
Zabili jste nám šéfa.

11
00:00:23,119 --> 00:00:25,033
Udělal to jeden z vás.

12
00:00:25,035 --> 00:00:26,283
Nažeňte je!

13
00:00:27,744 --> 00:00:28,953
Pozor!

14
00:00:33,369 --> 00:00:36,452
Angela Abarová je vaší vnučkou.

15
00:00:37,787 --> 00:00:38,994
Zatýkám tě.

16
00:00:48,577 --> 00:00:52,327
Jsem Dr. Manhattan.

17
00:00:54,708 --> 00:00:57,603
Máme ho dát do sklepa k ostatním?

18
00:00:57,606 --> 00:00:59,242
Sklep bude ideální.

19
00:00:59,244 --> 00:01:01,828
Však jej zanedlouho ještě využijeme.

20
00:01:02,828 --> 00:01:04,242
Zastavily se?

21
00:01:04,244 --> 00:01:06,158
Nikoliv, slečno...

22
00:01:06,160 --> 00:01:07,992
Dějiny se rozběhly.

23
00:01:35,276 --> 00:01:39,510
Děkujeme. Provádím spojení
s orbitální sítí Trieu Sat.

24
00:01:39,530 --> 00:01:43,597
Spojení s destinací Mars
bude navázáno za pět,

........