1
00:00:51,951 --> 00:00:54,927
Když ses objevil u mých dveří,
bylo to jako požehnání.

2
00:00:58,973 --> 00:01:01,840
Vrátil jsi mi
mého drahého syna.

3
00:01:12,871 --> 00:01:14,823
Když tě ten strážník
poslal za mnou,

4
00:01:14,848 --> 00:01:16,710
věděla jsem,
že je v tom něco víc.

5
00:01:18,047 --> 00:01:19,147
Příkaz.

6
00:01:20,713 --> 00:01:24,232
Pán mě vyzval,
abych vynesla jeho soud,

7
00:01:24,266 --> 00:01:27,047
soud za vraždu mého syna.

8
00:01:41,249 --> 00:01:42,889
Rozumíš tomu?

9
00:02:22,138 --> 00:02:25,011
Impulse 02x02
Překlad: farmaister

10
00:02:30,545 --> 00:02:34,937
TÁTA:
PŘIJEĎ S HENRY. CLEO JE VZHŮRU.

11
00:02:45,113 --> 00:02:47,848
Henry, tvoje máma je vzhůru.
Musíme vstávat.

12
00:02:55,494 --> 00:02:57,334
Sakra.

13
00:03:00,768 --> 00:03:03,536
Townesi, vstávej.
Musíme jít. Henry je pryč.

14
00:03:04,307 --> 00:03:07,343
Musíš klepat, Jenno.
To je zdvořilost.

15
00:03:07,369 --> 00:03:09,857
Pohni a obleč se.
Musíme ji najít.

16
00:03:14,560 --> 00:03:17,139
Nech mě bejt!

17
00:03:20,693 --> 00:03:21,699
Co...

18
00:03:25,116 --> 00:03:26,202
Co...

19
00:03:34,751 --> 00:03:36,051
Kde to jsme?

20
00:03:49,721 --> 00:03:51,005
Opatrně.

21
00:03:51,529 --> 00:03:53,650
Ta policajtka
je pořád ve tvém pokoji.

22
00:04:11,328 --> 00:04:12,422
Dobrý.

........