1
00:00:06,005 --> 00:00:08,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:37,565 --> 00:00:41,725
<i>Tropický severní Queensland,</i>
<i>kde se sráží tropický prales a útes</i>

3
00:00:41,925 --> 00:00:45,845
<i>v jednom z nejsenzačnějších klimaxů</i>
<i>Matky přírody.</i>

4
00:00:45,925 --> 00:00:51,285
A zde mají Gene a Sharon
svůj instant hotel,

5
00:00:51,605 --> 00:00:54,365
mezi akry deštného pralesa

6
00:00:54,445 --> 00:00:58,245
a mezi džunglovou faunou a flórou,
která je téměř nekonečná.

7
00:00:58,325 --> 00:01:02,685
A některá fauna se dívá na tohle sako
a říká si: „Tohle si opyluju.“

8
00:01:08,965 --> 00:01:13,965
<i>Jsme u posledních uchazečů</i>
<i>o nejlepší australský instant hotel.</i>

9
00:01:14,445 --> 00:01:18,525
<i>Naši hostitelé Gene a Sharon věří,</i>
<i>že budou vládnout.</i>

10
00:01:18,845 --> 00:01:22,925
- Ještě vyleštím otočné knoflíky, aby...
- Vyleštíš co?

11
00:01:23,005 --> 00:01:25,485
...bylo všechno hotové. Ještě tady.

12
00:01:25,725 --> 00:01:28,205
Jsme v tropickém severním Queenslandu.

13
00:01:28,285 --> 00:01:31,205
<i>Teď budeme hostovat my</i>
<i>a ukážeme, jak se to dělá.</i>

14
00:01:31,285 --> 00:01:32,525
Moje skrytá zbraň.

15
00:01:32,605 --> 00:01:34,485
- Co je to?
- Eukalyptus.

16
00:01:34,565 --> 00:01:35,885
Miluju vůni eukalyptu.

17
00:01:36,285 --> 00:01:38,765
<i>Myslím, že máme</i>
<i>ten nejlepší instant hotel.</i>

18
00:01:38,845 --> 00:01:40,605
<i>Snažíme se chránit přírodu.</i>

19
00:01:41,165 --> 00:01:44,205
<i>Tak jsme vytvořili ekologickou nemovitost.</i>

20
00:01:44,285 --> 00:01:46,885
Je to jako přírodní hřiště,
je to říše divů.

21
00:01:46,965 --> 00:01:48,445
Vezmu ubrousky na kůži.

22
00:01:48,525 --> 00:01:51,965
- Vezmeš co?
- Ubrousky na kůži. Ty leští všechno.
........