1
00:00:16,934 --> 00:00:18,769
- Stůj.
- Kočár je tady.

2
00:00:19,186 --> 00:00:21,396
Nechápu, že odjíždíš zrovna na Vánoce.

3
00:00:21,480 --> 00:00:24,441
Ve Washingtonu mě potřebují
a brzy má napadnout sníh.

4
00:00:24,525 --> 00:00:25,984
Ale my tě taky potřebujeme.

5
00:00:26,068 --> 00:00:29,238
Jak bude bez tebe vypadat vánoční večeře?

6
00:00:29,321 --> 00:00:31,740
Zbude na tebe víc vánočního pudinku.

7
00:00:31,823 --> 00:00:33,242
Tak sbohem.

8
00:00:34,868 --> 00:00:36,954
Postarej se o naše dámy, Austine.

9
00:00:37,037 --> 00:00:37,955
Postarám.

10
00:00:38,038 --> 00:00:39,873
Mám tvé svolení

11
00:00:39,957 --> 00:00:42,334
schválit architektonické plány
našeho domu?

12
00:00:42,417 --> 00:00:43,418
Jde o ten štít.

13
00:00:43,502 --> 00:00:45,295
Jistě, cokoliv uznáš za vhodné.

14
00:00:45,379 --> 00:00:47,422
Pánem toho domu jsi teď přece ty.

15
00:00:47,506 --> 00:00:48,507
Ano.

16
00:00:48,924 --> 00:00:51,051
A zatímco budeš pryč,
budu i pánem tohoto.

17
00:00:51,969 --> 00:00:52,928
Ale no tak...

18
00:00:53,011 --> 00:00:55,389
Pořád ještě pláčeš, drahá?

19
00:00:55,472 --> 00:00:57,516
Všechny slzy už jsem vyplakala.

20
00:00:58,016 --> 00:00:59,852
Budu pryč jen pár měsíců.

21
00:01:02,104 --> 00:01:05,147
Budu ti pravidelně psát.
Ty mi taky musíš psát.

22
00:01:05,858 --> 00:01:07,067
Nerada píšu.

23
00:01:08,318 --> 00:01:10,946
Je tu ještě někdo,
kdo se se mnou nerozloučil.

24
00:01:11,029 --> 00:01:12,030
........