1
00:00:11,512 --> 00:00:15,766
Musíme precvičovať umenie umierania,

2
00:00:16,767 --> 00:00:20,354
aby sme boli pripravení,
keď si po nás príde smrť.

3
00:00:21,522 --> 00:00:26,026
Musíme sa pripraviť na hors mori,

4
00:00:26,902 --> 00:00:28,445
na hodinu smrti.

5
00:00:29,530 --> 00:00:31,865
Akí ste, keď zomriete,

6
00:00:33,200 --> 00:00:38,580
takí budete aj vo večnosti.

7
00:00:40,040 --> 00:00:41,124
Tu na zemi

8
00:00:41,834 --> 00:00:44,878
sa všetko mení a nič nie je isté.

9
00:00:45,754 --> 00:00:47,422
Ale po smrti...

10
00:00:48,507 --> 00:00:51,635
sa náš stav nemení.

11
00:00:52,719 --> 00:00:55,639
Preto je zvláštne a tajomné,

12
00:00:56,557 --> 00:01:00,269
že Boh často dovolí tieňu smrti,

13
00:01:01,687 --> 00:01:03,730
aby prišiel po nás,

14
00:01:04,313 --> 00:01:08,110
preto sa musíme na jeho príchod pripraviť.

15
00:01:10,153 --> 00:01:13,156
Keď hovoríme o tieňoch,

16
00:01:13,907 --> 00:01:16,368
dúfam, že budete sledovať

17
00:01:16,451 --> 00:01:20,455
dnešné čiastočné zatmenie slnka.

18
00:01:20,539 --> 00:01:23,709
Modlíme sa k Bohu, amen.

19
00:01:23,792 --> 00:01:25,294
- Amen.
- Amen.

20
00:01:44,146 --> 00:01:46,064
DICKINSONOVÁ

21
00:01:46,148 --> 00:01:48,066
VIERA JE PEKNÝ VYNÁLEZ

22
00:01:55,824 --> 00:01:59,161
- Kde budeme sledovať zatmenie?
- Ja musím byť u Betty.

23
00:01:59,244 --> 00:02:01,622
Poobede mi bude upravovať šaty.

24
00:02:02,039 --> 00:02:03,498
Vlastne áno.

25
........