1
00:00:06,006 --> 00:00:08,883
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:25,650 --> 00:00:27,527
Kde je Do-hyeon? Kdy odešel?

3
00:00:28,278 --> 00:00:29,195
Už před chvílí.

4
00:00:29,279 --> 00:00:31,948
Musí být únavné
pracovat v tom obchodě v noci.

5
00:00:33,324 --> 00:00:35,076
Neztrapnila jsem se nějak?

6
00:00:38,830 --> 00:00:42,417
Je tu někdo, koho mám ráda.

7
00:00:50,091 --> 00:00:51,760
Řekla jsi, že máš někoho ráda.

8
00:00:56,514 --> 00:00:58,266
- Cože?
- Ty si to nepamatuješ?

9
00:01:14,240 --> 00:01:15,867
Slyšel to i Do-hyeon?

10
00:01:24,918 --> 00:01:28,463
Je tu někdo, koho mám ráda.

11
00:01:31,216 --> 00:01:32,592
Ale na druhou stranu

12
00:01:34,052 --> 00:01:35,178
je to tajemství.

13
00:01:43,186 --> 00:01:45,605
Chtěla jsem ho vyhodit.

14
00:01:46,189 --> 00:01:47,148
Slyšel jsem tě.

15
00:01:48,316 --> 00:01:49,192
Prosím?

16
00:01:51,361 --> 00:01:52,779
Ten den, co se rozbil.

17
00:01:53,571 --> 00:01:55,323
Slyšel jsem tvůj hovor.

18
00:01:56,366 --> 00:01:59,536
Já vím.
Říkals, že jsi slyšel to o té praxi.

19
00:02:09,462 --> 00:02:11,256
- Song-i.
- Je to tak,

20
00:02:12,257 --> 00:02:14,384
že ten kluk, co ho mám ráda, je...

21
00:02:14,467 --> 00:02:15,426
Ty víš, že...

22
00:02:16,803 --> 00:02:18,304
mi na tobě moc záleží.

23
00:02:19,305 --> 00:02:21,307
Ano, vím.

24
00:02:29,107 --> 00:02:32,318
Víš, moc jsem o tom přemýšlel.

........